Autovero muuttuu

Valtiovarainministeriö 1.11.2007 11.54
Tiedote 109/2007

Hallitus esittää, että henkilöautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava autovero ja rekisterissä olevista henkilöautoista vuosittain kannettava ajoneuvovero porrastettaisiin auton polttoaineen ominaiskulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Samalla henkilöautojen autoveron tasoa alennettaisiin keskimäärin noin kuudenneksella. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa asiaa koskevat lakiesitykset eduskunnalle 2.11.

Autoveron muutos tulisi voimaan 1.1.2008, mutta ajoneuvoveroa koskeva muutos tulisi voimaan myöhemmin, arviolta vuonna 2010.

Hallitusohjelman mukaan liikenteen verotusta kehitetään päästöjen vähentämiseksi sekä energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Veromuutosten avulla kuluttajia ohjattaisiin valitsemaan automalleja, jotka kuluttavat vähän polttoainetta. Samalla nopeutettaisiin autokannan uusiutumista uusinta tekniikkaa edustaviin autoihin. Tämä vähentäisi autojen haitallisia pakokaasupäästöjä, kuten typen oksideja ja terveydelle haitallisia hiukkaspäästöjä.

Jokainen ajoneuvossa käytetty bensiinilitra tuottaa hiilidioksidia 2 350 grammaa ja dieselöljylitra vastaavasti 2 660 grammaa. Autojen polttoaineen ominaiskulutuksen pienentäminen on yksi keino ilmaston muutoksen kannalta haitallisten hiilidioksidipäästöjen kasvun hillinnässä.

Henkilöautojen polttoainetaloudellisuus on parantunut moottoreiden kehittymisen myötä. Autojen paino, keskimääräinen koko ja moottoriteho ovat kuitenkin kasvaneet, mikä on syönyt osan tekniikan kehityksen tuottamasta hyödystä. Uusien henkilöautojen polttoaineen ominaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt eivät ole juurikaan laskeneet viime vuosina. Suomessa uusien henkilöautojen ominaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat Euroopan korkeimpia, eikä Suomi nykyisellä kehityksellä tule pääsemään Euroopan unionissa asetettuihin tavoitteisiin.

Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennettä tuetaan jo vuodesta 2009 alkaen

Autoilun veromuutosten yhteydessä hallitus päätti aientaa hallitusohjelmaan kirjatun suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tuen aloittamisen vuoteen 2009.

Vähän polttoainetta kuluttavista autoista vähemmän veroa

Veromuutokset suosisivat vähän polttoainetta kuluttavia henkilöautomalleja. Kuluttajilla olisi autoa hankkiessaan mahdollisuus hyötyä alemmista veroista valitsemalla kokoluokkaa pienempi auto taikka saman kokoluokan autoista dieselversio tai mallisarjan vaihtoehdoista vähemmän polttoainetta kuluttava auto. Myös saman kokoluokan autojen välillä on selkeitä polttoainekulutus- ja päästöeroja muun muassa auton käyttövoimasta, moottoritilavuudesta, tehosta ja varustelutasosta riippuen.

Vaikka dieselöljyn litrakohtaiset hiilidioksidipäästöt ovat bensiiniä suurempia, dieselkäyttöiset henkilöautot hyötyisivät päästöperusteisesta verotuksesta vastaaviin bensiinimalleihin verrattuna dieselmoottorin paremman hyötysuhteen takia.

Muutosten seurauksena paljon polttoainetta kuluttavien henkilöautojen autovero ja ajoneuvovero nousisivat nykyisestä. Myös kookkaista autoista on kuitenkin mahdollisuus valita vähemmän polttoainetta kuluttava malli tarvitsematta tinkiä auton kuljetuskyvystä. Esimerkiksi niin sanotuissa tila-autoissa, joissa on kuljettajan lisäksi paikka seitsemälle matkustajalle, on useissa automerkeissä mahdollisuus valita polttoainetehokas vaihtoehto.

Veromuutosten seurauksena kuluttajilla olisi selkeä taloudellinen peruste valita vähän polttoainetta kuluttava auto. Polttoainekulutus vaikuttaisi auton hankintavaiheessa maksettavan autoveron lisäksi vuosittaiseen ajoneuvoveroon. Tämän lisäksi polttoaineen ominaiskulutuksella on suora vaikutus auton polttoainekustannuksiin.

Liitteessä 3 olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä eräiden myydyimpien uusien automallien tarjolla olevista vähän ja paljon polttoainetta kuluttavista versioista. Taulukosta käyvät ilmi myös kunkin version osalta ehdotettu autoveron muutosprosentti, autoveron muutoksesta johtuva laskennallinen vaikutus kuluttajahintaan sekä ehdotettu vuotuinen ajoneuvovero samoin kuin vuotuiset polttoainekustannukset keskimääräisellä 18 000 kilometrin vuotuisella ajomäärällä. Järkeviä autovalintoja tekevillä kuluttajilla olisi mahdollisuus suunnata kulutustaan uudella tavalla. Erityisesti tästä hyötyisivät ne kotitaloudet, joiden kulutusrakenteessa autoilulla on suuri osuus.

Uudistettuja veroperusteita sovellettaisiin kaikkiin muutosten voimaantulon jälkeen verotettaviin henkilöautoihin. Verotus perustuisi sekä auto- että ajoneuvoverotuksessa auton valmistajan autolle ilmoittamiin yhdistettyä kaupunki- ja maantieajon polttoainekulutusta vastaaviin hiilidioksidipäästöihin. Niistä autoista, joista päästötietoa ei ole saatavissa, verotus perustuisi auton painoon eli kokonaismassaan. Käytännössä viimeksi mainittu koskisi ennen vuotta 2001 käyttöönotettuja henkilöautoja.

Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus koskisi vain henkilöautoja, koska toistaiseksi ainoastaan niiden päästöjen mittaaminen on yhdenmukaistettu. Pakettiautot otettaisiin vero-ohjauksen piiriin myöhemmin.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Merja Sandell, puh. (09) 160 33061

Liitteet

Autovero 

Ajoneuvovero 

Esimerkkejä muutosesityksen vaikutuksista