FI SV

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen:
Digiaika edellyttää työikäisille uudenlaista osaamisväylää

Valtiovarainministeriö 16.11.2017 10.39
Tiedote
Digiaika edellyttää työikäisille uudenlaista osaamisväylää

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen osallistui hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville Tampereella torstaina 16. marraskuuta.

Ministeri Vehviläisen mukaan julkisen hallinnon yksi tärkeimmistä muutostekijöistä on halu ottaa uusia toimintatapoja käyttöön. Erityisen tärkeää on digi-halukkuus. 

Kun teknologia kehittyy huimaa vauhtia, tarve osaamisen jatkuvalle päivittämiselle kasvaa. Tekoäly ja robotiikka muuttavat maailmaa nopeasti. Vehviläisestä on selvää, että entistä useamman johtajan, työntekijän, tutkijan ja kansalaisen täytyy panostaa omien työtaitojensa kehittämiseen yhä enemmän.

”Tarvitsemme työikäisille uudenlaisen osaamisväylän siihen, että he voivat päivittää osaamistaan joustavasti ja pienissä osissa koko työuran ajan”, sanoi Vehviläinen tiedepäivillä pitämässään puheessa.

Poikkihallinnollisuutta siilojen tilalle

Ministeri Vehviläisen mukaan valtionhallinnossa, ministeriöissä ja virastoissa on edelleen liikaa siiloja ja haluttomuutta tehdä yhteistyötä oman hallinnonrajan yli.

”Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on päästy tällä hallituskaudella eteenpäin erityisesti tehtäessä kahdeksaa ministeriötä koskettavaa maakunta- ja sote-uudistusta. Uudistusta on esimerkiksi elokuusta lähtien viety eteenpäin yhteisestä tilannehuoneesta käsin, jossa työskentelee noin 60 eri ministeriöiden työntekijää”, ministeri Vehviläinen kertoo.

Maakunnista tulee uusi kansanvaltainen toimija

Kunta- ja uudistusministeri painottaa julkisen hallintomme perustan olevan demokratiassa, kansanvallassa ja perustuslaissa. Valtionhallinto nojaa eduskunnan säätämiin lakeihin ja niitä tarkentaviin asetuksiin ja muihin säädöksiin.

Kunnallishallinnon perusta tulee niin ikään perustuslaista, muusta lainsäädännöstä ja säädöksistä. Kunnallinen itsehallinto on Suomessa vahva.  Neljän vuoden välein valittavat kunnanvaltuutetut antavat paikallishallinnolle kansanvaltaisen legitimiteetin.

Maakunta- ja sote-uudistus tuo julkiseen hallintoon uuden kansanvaltaisen toimijan eli maakunnat. Kansanvaltaisuus sekä ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ovat Vehviläisen mielestä jääneet uudistuskeskustelussa aivan liian vähälle huomiolle.

”Tulevaisuuteen kurkottava ja moderni maakunta voi tehdä kansalaisvaikuttamisesta ja vahvasta osallisuudesta itselleen menestystekijän”, toteaa ministeri Vehviläinen.

Vehviläisen mukaan tavoitteena on oltava moderni ja avoin kansalaisyhteiskunnan julkinen hallinto.

”Julkinen hallinto ei ole itseään varten, vaan se on aina palvelua kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä viranomaisten kesken”, ministeri korostaa.

Ministeri Vehviläisen puhe hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä Tampereella 16.11.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 046 923 3634, tuomas.vanhanen(at)vm.fi