Begäran om utlåtande
Utvecklingsprogrammet för digital säkerhet säkerställer den offentliga förvaltningens driftsäkerhet

Finansministeriet 25.9.2018 14.43
Nyhet

Utvecklingsprogrammet för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen är på remiss till och med den 10 oktober 2018. Syftet med programmet som planerats för åren 2018-2021 är att säkerställa att den offentliga förvaltningens digitala tjänster fungerar pålitligt och smidigt.

Utvecklingsprogrammet är avsett för organisationer inom den offentliga förvaltningen och målet med det är att förbättra organisationernas beredskap och förmåga att agera säkrare i en digital verksamhetsomgivning.

Utvecklingsprogrammet prioriterar:

  • ledandet av digital säkerhet och utveckling av riskhanteringen
  • personalens kompetens - utvecklandet av digital kompetens och medvetenhet
  • Utnyttjandet av ny teknik för att säkerställa tjänsternas digitala säkerhet

Avsikten är att utvecklingsprogrammet godkänns i oktober så att det fås i gång under slutet av 2018. Befolkningsregistercentralen svarar för utvecklingsprogrammet och för remissbehandlingen.

Remisstiden går ut den 10 oktober 2018. Begäran om utlåtande och ett utkast till utvecklingsprogrammet finns på utlåtande.fi.

Mer information:

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, Befolkningsregistercentralen, tfn 0295 535 120, fornamn.efternamn(at)vrk.fi

Aku Hilve, enhetschef, finansministeriet, tfn 0295 530 088, fornamn.efternamn(at)vm.fi