Digitalisoinnin periaatteet tukemaan julkisten palveluiden kehitystä

Valtiovarainministeriö 3.2.2016 9.00
Tiedote

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä hyväksyi kokouksessaan 2. helmikuuta kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet. Niissä kuvataan yhdeksän periaatetta, jotka toimivat digitalisoinnin yhteisinä pelisääntöinä kaikkialla julkishallinnossa. Kevään 2016 aikana rakennetaan konkreettisia työkaluja, jotka mahdollistavat digitalisoinnin periaatteiden toimeenpanon käytännössä.

Digitalisoinnin periaatteet valmisteltiin avoimena sidosryhmätyönä syksyn 2015 aikana. Työhön osallistui useita toimijoita valtionhallinnosta, kuntasektorilta, yrityksistä ja järjestöistä. Periaatteet tukevat julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden ensisijaista digitaalisuutta.

– Digitalisoinnin periaatteissa ytimeen nostetaan asiakaslähtöinen toimintatapa. Palveluita tehdään ihmisiä, ei virkakoneistoa varten. Periaatteet ovat tarkistuslista, joiden mukaisesti julkisten palveluiden kehittämishankkeita toimeenpannaan jatkossa. Rahoituspäätöksissä otetaan huomioon nämä periaatteet, toteaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Digitalisoinnin yhdeksän periaatetta ovat:
-    Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti.
-    Poistamme turhan asioinnin.
-    Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita.
-    Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti.
-    Palvelemme myös häiriötilanteissa.
-    Pyydämme uutta tietoa vain kerran.
-    Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita.
-    Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille.
-    Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan.

Digitalisoinnin periaatteiden toimeenpano käynnistyy välittömästi. Samalla vahvistetaan julkisen hallinnon digitalisaatio-osaamista ja luodaan konkreettisia työkaluja periaatteiden toimeenpanoon käytännössä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi onnistuneen palvelumuotoilun edellytykset, jotka mahdollistavat palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, [email protected]
erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, puh 02955 30145, [email protected]

Valtiovarainministeriö valmisteli osana hallitusohjelman toimeenpanoa kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet. Valmistelu tehtiin avoimena sidosryhmätyönä. Periaatteet tukevat julkisten palveluiden digitalisointia kaikkialla julkishallinnossa.

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä

Digitalisoinnin periaatteiden avoin sidosryhmätyötila

Digitalisoinnin periaatteet

Digitalisoidaan julkiset palvelut -hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.