EU-puheenjohtajuus
EU:n neuvosto hyväksyi maakohtaiset suositukset

Valtiovarainministeriö 9.7.2019 13.54
Tiedote
Kuva: EU

EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät tiistaina 9. heinäkuuta maakohtaiset suositukset Suomelle ja muille jäsenmaille. Valtiovarainministeri Mika Lintilä toimi puheenjohtajana talous- ja rahoitusasioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä.

Suositukset ovat osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, jossa koordinoidaan jäsenmaiden budjetti- ja talouspolitiikkaa.

Neuvosto suosittaa, että Suomi toteuttaa vuosina 2019 ja 2020 toimia, joilla se

  1. varmistaa, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimellinen kasvu on enintään 1,9 prosenttia vuonna 2020, jolloin vuotuinen rakenteellinen sopeutus on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen; parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuutta ja yhdenvertaista saatavuutta;
  2. parantaa kannustimia työn vastaanottamiseen ja kehittää osaamista ja aktiivista osallisuutta, muun muassa työttömille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville suunnattujen hyvin integroitujen palvelujen avulla;
  3. keskittää investointeihin liittyvän talouspolitiikan tutkimukseen ja innovointiin, vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen ja kestävään liikenteeseen alueelliset erot huomioon ottaen;
  4. vahvistaa kotitalouksien velkaantuneisuuden seurantaa ja perustaa luottorekisterijärjestelmän.

Neuvoston tiedote

Taustatietoa EU-ohjausjaksosta 

Lisätietoja:

Finanssineuvos Laura Vartia, puh. 02955 30228, laura.vartia(at)vm.fi

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Talouspolitiikka