EU:n valtiovarainministerit käsittelevät yritysverotuksen uudistamista

Valtiovarainministeriö 4.11.2016 8.55 | Julkaistu suomeksi 7.11.2016 klo 8.14
Tiedote
Arkistokuva: EU

EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat tiistaina 8. marraskuuta yritysverotuksen uudistamisesta. Euroryhmä saa maanantaina tilannekatsauksen Kreikasta. Suomea edustaa Brysselissä valtiovarainministeri Petteri Orpo.

EU:n komissio esittelee Ecofin-neuvoston kokouksessa ehdotustaan laajaksi yritysverouudistukseksi. Jäsenmaiden valtiovarainministerit vaihtavat näkemyksiä asiasta.

Lakipaketin merkittävin osa on yhteinen yhdistetty veropohja. Kyseessä on laaja yritysverotuksen harmonisointi, joka toisi monikansallisille yrityksille yhteisen säännöstön veronalaisten voittojen määrittämiseksi koko EU:ssa. Jokainen jäsenvaltio päättäisi edelleen oman yhteisöverokantansa suuruudesta.

Paketin muiden ehdotusten tavoitteena on tehostaa riitojenratkaisujärjestelmää kaksinkertaisessa verotuksessa ja vahvistaa nykyisiä sääntöjä väärinkäytösten torjumisesta.

Uudistuksilla pyritään luomaan unionille oikeudenmukainen, kilpailukykyinen ja vakaa yritysverojärjestelmä. Suomi katsoo, että yhteinen yhdistetty veropohja täyttää näitä kannatettavia tavoitteita, mutta on myös tärkeää arvioida, miten uudistus vaikuttaisi jäsenmaiden verotuottoihin.

Monikansallisia yrityksiä koskeva pakollinen järjestelmä ehkäisisi aggressiivista verosuunnittelua EU:ssa. Suomi katsoo, että on kuitenkin myös arvioitava, miten uudistus vaikuttaisi jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin käyttää yritysverotusta talouspolitiikan välineenä ja kuinka se sopisi yhteen kansallisen yritysverojärjestelmän kanssa.

Komission tiedote yritysverouudistuksesta (25.10.2016)

Maksujen virhetaso pysynyt korkeana

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittelee ministereille vuosikertomuksensa varainhoitovuodelta 2015.

Maksujen kokonaisvirhetaso on arviolta 3,8 prosenttia. Kyseessä on tilastolliseen otantaan perustuva arvio siitä, kuinka suuressa osassa rahojen käyttöä on jokin virhe, esimerkiksi menettelytapojen noudattamatta jättäminen.

Suomi pitää valitettavana, että maksujen kokonaisvirhetaso on pysynyt korkeana. Myönteistä on se, että taso on viime vuosina laskenut ja tilintarkastustuomioistuin antaa puhtaan lausunnon tilien luotettavuudesta. Suomi katsoo, ettei ole riittävän painavia perusteita olla esittämättä vastuuvapauden myöntämistä EU:n komissiolle varainhoitovuodelta 2015.

Tilintarkastustuomioistuimen tiedote (13.10)

Päätelmät tilastopaketista ja yhteistyöhaluttomista maista

Ecofin-neuvosto saa tilannekatsaukset pankkiunionista, paketoiduista sijoitustuotteista ja mahdollisesti rahanpesun vastaisen direktiivin käsittelystä.

Muita aiheita ovat tilastopaketti ja EU:n yhteisen listan perustaminen yhteistyöhaluttomista maista verotuksen alalla. Näistä neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät.

Neuvoston ennakkotiedote

Euroryhmä käsittelee Kreikkaa ja pankkiunionia

Euroryhmän kokouksen aiheita ovat:

  • pankkiunioni: yhteisen valvontamekanismin puheenjohtajan kuuleminen ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston toiminnan esittely
  • temaattinen keskustelu kasvusta ja työllisyydestä: kansalliset maksukyvyttömyysjärjestelmät
  • Kreikka: tilannekatsaus toisen väliarvion edistymisestä ja komission raportti teknisestä tuesta
  • Kypros: tilannekatsaus ja lainaohjelman jälkeisen valvontakäynnin tulokset
  • Espanja: lainaohjelman jälkeisen valvontakäynnin tulokset
  • inflaatiokehitys: keskustelu

Euroryhmän ennakkotiedote

Lisätietoja:

Finanssineuvos Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, susanna.ikonen (at) vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen (yritysveropaketti), puh. 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi
Erityisavustaja Elisa Tarkiainen, puh. 0400 774789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Petteri Orpo Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka Verotus