Hallituksen esitys
Osakkeenomistajat saavat lisää vaikutusmahdollisuuksia

Valtiovarainministeriö 13.12.2018 14.59
Tiedote

Pörssiyhtiöiden osakkaat pystyvät jatkossa vaikuttamaan paremmin muun muassa yhtiön palkitsemispolitiikkaan. Lisäksi uudistus parantaa tiedonkulkua osakkeenomistajien oikeuksista.

Hallitus antoi torstaina 13. joulukuuta esityksen lainmuutoksista, jolla pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä osakkeenomistajien oikeuksista. Tavoitteena on muun muassa edistää osakkeenomistajien vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä lisätä avoimuutta pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä.

Yhtiökokous äänestää palkitsemisesta

Osakkeenomistajat pystyvät jatkossa vaikuttamaan aiempaa paremmin pörssiyhtiön johdon palkitsemiseen. Johtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja mahdollinen hallintoneuvosto.

Palkitsemisesta päättää edelleen nimittävä elin: hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous ja toimitusjohtajan palkitsemisesta hallitus.

Palkitseminen muodostuu palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista:

  • Yhtiön on esitettävä palkitsemispolitiikassa johdon palkitsemisen periaatteet ja toimisopimusten keskeiset ehdot.
  • Yhtiökokous äänestää palkitsemispolitiikasta. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.
  • Yhtiö voi palkita johtoaan ainoastaan yhtiökokouksessa käsitellyn palkitsemispolitiikan mukaisesti.
  • Yhtiö voi poiketa palkitsemispolitiikasta väliaikaisesti, jos se on välttämätöntä yhtiön pitkän aikavälin etujen turvaamiseksi.
  • Palkitsemisraportti on edellisen tilikauden kooste, joka kuvaa toteutuneen palkitsemisen henkilötasolla euroina.

Tieto kulkee paremmin osakkeenomistajille

Pörssiyhtiöt saavat jatkossa paremmin tietoa ulkomaisista omistajista, jos osakkeet on hallintarekisteröity. Esityksen mukaan säilyttäjien (sijoituspalveluyritysten ja hallintarekisteröinnin hoitajien) pitää toimittaa yhtiölle tiedot sen ulkomaisista omistajista. Yhtiön tietopyyntö on välitettävä säilytysketjussa eteenpäin seuraavalle säilyttäjälle.

Uudistuksella varmistetaan, että yhtiö pystyy välittämään omistajilleen tietoa siitä, miten nämä voivat käyttää osakasoikeuksiaan yhtiössä. Velvoitteet koskevat osakkeiden säilyttäjiä EU-alueella.

Institutionaalisten sijoittajien julkistettava omistajaohjauksen periaatteet

Hallitus esittää, että omaisuudenhoitajien ja institutionaalisten sijoittajien omistajaohjausta pörssiyhtiöissä tehostetaan. Näiden olisi jatkossa laadittava ja julkistettava omistajaohjauksen periaatteet.

Lisäksi esitys tuo muutoksia osakeyhtiölain lähipiirisääntelyyn.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi huhtikuun alussa, mutta esitys sisältää lukuisia siirtymäsäännöksiä. Esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Kysymyksiä ja vastauksia osakkeenomistajien oikeuksista

Osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän muistiosta 33 lausuntoa (uutinen 1.6.)

EU-lainsäädäntö tuo muutoksia pörssiyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten toimintaan (tiedote 16.4.)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (lähipiirisääntely), puh. 02951 50074, jyrki.jauhiainen(at)om.fi