FI SV

Hallitus tukee komission ehdotusta kulttuuriesineiden tuonnin valvonnasta

Valtiovarainministeriö 14.9.2017 13.52
Uutinen

EU:n komission asetusehdotuksen tavoitteena on estää laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden tuonti ja varastointi EU-maihin. Samalla torjutaan niiden laitonta kauppaa ja terrorismin rahoittamista tätä kautta. Hallitus tukee asetuksen tavoitteita.

Asetuksen periaatteena on, että vientimaan lainsäädäntö määrittää laittomaksi katsottavan kulttuuriesineen viennin ja kaupan. Laittomasti EU:n ulkopuolelta vietyä kulttuuriesinettä ei saa tuoda EU:n tullialueelle.

Nykyisin ei ole olemassa kansallista eikä EU-lainsäädäntöä, joka koskisi kulttuuriesineiden tuontia unionin ulkopuolelta. Poikkeuksena ovat Irakia ja Syyriaa koskevat pakotteet. Kulttuuriesineiden maastaviennin valvontaan on jo olemassa lainsäädäntöä.

Hallitus tukee asetuksen tavoitetta saattaa laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden tuonti unioniin valvonnan piiriin. Näin voidaan torjua terrorismin rahoitusta tällaisten kulttuuriesineiden kaupalla, edistää kulttuuriperinnön säilymistä alkuperämaassaan ja lisätä kansalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstä. Koska kyseessä on uudenlainen valvontamenettely, tulee ehdotuksen yksityiskohtia edelleen huolellisesti arvioida ja kehittää, jotta valvonta olisi mahdollisimman vaikuttavaa aiheuttamatta merkittävää ylimääräistä taakkaa maahantuojille ja viranomaisille.

Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle U-kirjelmän torstaina 14. syyskuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.

Hallituksen kirjelmä julkaistaan päätökset-sivulla.

EU:n komission tiedote asetusehdotuksesta (13.7.)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Upi Talsi, puh. 050 342 3868, upi.talsi(at)vm.fi