FI SV

Haltikin turvallisuusverkkotoiminta siirretään Valtoriin

Valtiovarainministeriö 12.5.2016 13.39
Tiedote

Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirretään 1.6.2016 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin.

Toiminta  organisoidaan Valtorissa suoraan  toimitusjohtajan alaiseen TUVE-yksikköön. Haltikista siirtyy Valtoriin 334 henkilöä 28 paikkakunnalla. Siirtyvän palvelutuotannon arvo on noin 60 miljoonaa euroa.   Siirron jälkeen Valtoriin on keskitetty valtionhallinnon 86 virastosta tai laitoksesta yhteensä yli 1100 tieto- ja viestintäteknisiä tehtäviä tekevää henkilöä 38 paikkakunnalla. Valtorin palvelutuotannon arvo on noin 250 miljoonaa euroa.

Valtori vastaa aiemmin siirrettyjen toimialariippumattomien palveluiden (TORI-palvelut)  lisäksi Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) vastuulla olleista valtion ylimmälle johdolle sekä turvallisuusviranomaisille tarkoitetuista korkean varautumisen ja turvallisuuden tieto- ja viestintäteknisistä palveluista (TUVE-palvelut).

Palvelujen keskittäminen Valtoriin perustuu 1.1.2014 voimaan tulleeseen lakiin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä ja 15.1.2015 voimaan tulleeseen lakiin julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta. 

Lisätietoja:

Hannele Kerola

lainsäädäntöneuvos

hannele.kerola@vm.fi

puh.02955 30199

Timo Saastamoinen

neuvotteleva virkamies, TUVE-pääsihteeri

timo.saastamoinen@vm.fi

puh.02955 30446