Indeksiehdon käytön rajoittamista ei jatketa

Valtiovarainministeriö 25.9.2012 9.07
Tiedote -

Valtiovarainministeriö ei ole jatkamassa indeksiehdon käytön rajoittavan lain voimassaoloaikaa enää vuoden 2012 lopun jälkeen.

Indeksiehdon käyttämistä sopimuksissa on rajoitettu vuodesta 1968 lähtien. Laajalle levinneiden sidonnaisuusjärjestelmien katsottiin vaikuttavan haitallisesti kansantalouden inflaatioalttiuteen.

Suomen eurojäsenyys on muuttanut talouspolitiikan toimintaympäristöä. Matala inflaatiotavoite on laajalti hyväksytty yhteiskunnassa. Lain uudistamatta jättäminen tukee myös EU:n ja Suomen hankkeita paremmasta sääntelystä ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämisestä.

Lakia sovelletaan vuoden 2012 aikana tehtäviin sopimuksiin.

Valtiovarainministeriön muistio ja Lausuntoyhteenveto indeksiehtolain voimassaoloajan mahdollisesta jatkamisesta

Lisätietoja: Budjettineuvos Petri Syrjänen, puh. 02955 30065