FI SV

Digi-Suomessa taataan perusoikeudet ja hyvä hallinto

Valtiovarainministeriö 10.1.2017 13.40
Tiedote
Digi-Suomessa taataan perusoikeudet ja hyvä hallinto

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kutsui kansalaisjärjestöjen edustajia pyöreän pöydän keskusteluun sähköisistä palveluista. Valtiovarainministeriön tiistaina 10. tammikuuta järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti siitä, miten eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation antamia mahdollisuuksia ja miten ”digisyrjäytymistä” voidaan estää.

Tilaisuuteen osallistui noin 50 vammais-, eläkeläis- ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajaa. Keskustelun tarkoituksena on huomioida eri väestöryhmien tarpeet digitalisoituvassa yhteiskunnassa, jotta sähköiset palvelut olisivat ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä ja siten mahdollisimman laajasti kaikkien käytettävissä.

Tavoitteena on, että yhä useammalla kansalaisella olisi jatkossa mahdollisuus oppia hoitamaan viranomaisasiointinsa ajasta ja paikasta riippumattomien sähköisten palveluiden kautta.

- Rakennamme sähköisiä palveluita ihmisiä varten. On valtavan tärkeää, että eri kansalaisryhmät ja heidän erityistarpeensa otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa. Sähköiseen asiointiin on oltava riittävästi tarjolla ymmärrettävää ja oikeanlaista tukea, jotta palveluiden käyttö voi laajentua mahdollisimman laajaksi, sanoi tilaisuuden avannut ministeri Vehviläinen.

Vaihtoehtoiset asiointitavat turvataan lailla

Julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava ministeri Vehviläinen korostaa, että julkisten palveluiden on oltava aina käytettävissä iästä, vammaisuudesta, sairaudesta, asuinpaikasta, kielitaidosta, taloudellisesta asemasta, sosiaalisesta asemasta tai muista tekijöistä riippumatta.

- Niille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita, on lailla turvattava vaihtoehtoiset asiointitavat. Jos ihminen ei voi ottaa käyttöön valmisteilla olevaa sähköistä postilaatikkoa, lähetetään hänen viranomaispostinsa jatkossakin perinteisenä kirjepostina. Suomi on saanut kansainvälistä tunnustusta hyvästä ja toimivasta hallinnostaan. Perusoikeuksien ja hyvän hallinnon toteutumisesta pidetään kiinni myös Digi-Suomessa, toteaa ministeri Vehviläinen. 

Digitalisoituvan yhteiskunnan uudistuksista ja muutoksista on myös osattava kertoa oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi.

- Julkishallinnolla on vielä paljon opittavaa siinä, miten voimme viestiä digitalisaation mahdollisuuksista ja esteistä kansalaisille nykyistä paremmin ja ymmärrettävämmin, sanoo ministeri Vehviläinen.

Järjestötapaamisessa valmisteltiin myös Digi arkeen -neuvottelukunnan perustamista. Neuvottelukunnasta muodostetaan yhteistyö- ja vuorovaikutuskanava erityisesti kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välille.

- Tulemme jatkamaan tiiviisti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Digi arkeen -neuvottelukunta perustetaan helmikuussa, totesi ministeri Vehviläinen.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, puh. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi