Juha Sarkio osastopäälliköksi valtiovarainministeriöön

Valtiovarainministeriö 27.6.2013 10.29
Tiedote -

Valtioneuvosto nimitti 27.6.2013 oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Juha Sarkion valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston osastopäällikön virkaan 1.8.2013 - 31.7.2020 väliseksi ajaksi. Valtion työnantajatoiminnasta vastaavan osaston päälliköllä on valtion työmarkkinajohtajan arvonimi. 

Juha Sarkio on viimeksi työskennellyt Tekesin talous ja hallinto -vastuualueen johtajana. Tätä ennen hän on toiminut eduskunnan Ulkopoliittisen instituutin hallintojohtajana, Suomen Akatemiassa hallinnon ylijohtajana sekä puolustusministeriössä vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto, joka toimii myös Valtion työmarkkinalaitoksena (VTML), vastaa muun muassa valtionhallinnon ja hallintopolitiikan kehittämisestä sekä valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta.

Valtiovarainministeriön osastopäällikön virka tulee avoimeksi viran nykyisen haltijan Teuvo Metsäpellon siirtyessä eläkkeelle 1.8.2013 lukien.

Lisätietoja: Tietojohtaja Irja Peltonen, puh. 02955 30138