Julkisen hallinnon Asiointipisteistä saatu hyviä kokemuksia

Valtiovarainministeriö 12.3.2015 8.44
Tiedote

Julkisen hallinnon yhteiset Asiointipisteet ovat osoittautuneet suosituiksi. Asiakaskäyntejä on kertynyt noin 15 000 sen jälkeen, kun palvelua alettiin kokeilla viidellä paikkakunnalla viime syyskuussa. Asiakaspalaute on ollut lähes poikkeuksetta myönteistä.

Tiedotetta korjattu 12.3. kello 14.30: Asiointipisteessä voi tilata verokortin, mutta sitä ei aina saa pisteestä.

Asiointipisteitä kokeillaan Oulun Kiimingissä, Mikkelissä, Saarijärvellä, Paraisilla ja Pelkosenniemellä. Pisteessä voi hoitaa yhdellä käynnillä monia asioita, jotka muuten vaatisivat asiointia useiden viranomaisten kanssa erikseen.

Uusista Asiointipisteistä saa aina vähintään Kelan, Poliisin lupahallinnon, Verohallinnon, maistraatin, työ- ja elinkeinotoimiston sekä kunnan palveluja.

Esimerkiksi työttömäksi jäävä voi samalla kertaa ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon, tilata uuden verokortin Verohallinnolta sekä hakea asumistukea ja työttömyysetuuksia Kelalta. Opiskelija voi hakea yhdellä käynnillä opintotukea Kelalta, tehdä muuttoilmoituksen maistraatille ja hakea lapselleen päivähoitopaikkaa kunnalta.

Palveluneuvojat saavat kiitosta

Asiakaskäyntejä pilottipisteissä on ollut yhteensä noin 15 000.

Asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta jokaisessa Asiointipisteessä. Tähän mennessä palautetta on saatu 200 asiakkaalta.

Asiakaspalautteet ovat olleet lähes poikkeuksetta kiittäviä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä etenkin jouhevaan asiointitapaan ja palveluneuvojalta saamaansa palveluun.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista lähes jokainen käyttäisi Asiointipisteen palveluja uudestaan.

Kuvayhteys koetaan helpoksi

Jos asiakas haluaa tavata jonkin tietyn viranomaisen asiantuntijan, tapaaminen järjestyy etäpalveluna kuvayhteyden välityksellä. Asiantuntija voi esimerkiksi neuvoa sähköisen lomakkeen täyttämisessä. Etäyhteyden tekniikasta huolehtii palveluneuvoja, joten asiakkaalle tapahtuma on varsin yksinkertainen.

Etäpalvelun käyttäjät kiittelevät asiointia yhtä hyväksi ja helpoksi kuin sitä, että tapaisi asiantuntijan fyysisesti samassa huoneessa.

Yhdenmukaiset palvelut ja kattava palvelupisteverkko

Asiointipisteissä on asiakaspäätteitä, joita asiakkaat voivat käyttää itsenäisesti tai palveluneuvojien tukemina. Julkisen hallinnon palvelujen täytyy olla myös niiden saatavilla, joilla ei ole mahdollisuutta itsenäisesti käyttää viranomaisten sähköisiä palvelukanavia.

– Tästä haluamme huolehtia. Valtiolla, Kelalla ja kunnilla on nykyisinkin yhteispalvelupisteitä, mutta niiden palveluvalikoima on suppea ja palvelutarjonnassa on isoja eroja. Kokeilemme ja kehitämme Asiointipisteitä, jotta pystymme turvaamaan riittävän tiheän palvelupisteverkon ja yhdenmukaiset palvelut, kertoo hallitusneuvos Tarja Hyvönen valtiovarainministeriöstä.

Kokeilupaikkakuntien asiakaspalaute ja muut kokemukset vaikuttavat siihen, millainen palvelusta tulee valtakunnallisesti.

Tavoitteena on, että Asiointipisteet aloittavat toimintansa koko maassa vuosina 2016–2019. Näin julkinen hallinto pystyy tuottamaan palvelut taloudellisesti ja kansalaiset saavat ne kohtuuetäisyydellä omasta asuinpaikastaan.

Yhteisestä asiakaspalvelusta on tarkoitus säätää laki ensi syksynä. Palvelujärjestelmän kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.

Asiakaspalvelu2014-hanke valtiovarainministeriön sivuilla

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147, [email protected]
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 02955 30271, [email protected]