Julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö ja arviointityökalu päivitetty

Valtiovarainministeriö 1.2.2012 22.00
Tiedote -

Verkkopalvelujen laatukriteeristöstä ja arviointityökalusta on julkaistu päivitetyt versiot. Päivityksessä on huomioitu mm. verkkopalvelujen mobiilikäyttö sekä sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset.

Laatukriteeristö toimii julkisten verkkopalvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineenä, parantaa julkisten verkkopalvelujen laatua ja lisää julkisista verkkopalveluista saatavia hyötyjä.

Arviointityökalun avulla verkkopalvelun laatua voi arvioida itse, ja tehdyt arvioinnit voi tallettaa tulevien arviointikierrosten pohjaksi. Suomeksi ja ruotsiksi julkaistu arviointityökalu soveltuu niin uuden palvelun suunnittelun kuin olemassa olevan palvelun uudistamisen tueksi.

Uusi verkkopalvelujen laatukriteeristö on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Versiot on julkaistu valtiovarainministeriön ICT-toiminta -sarjassa (4a ja 4b/2012). Kriteeristön verkkoversio on julkaistu Suomi.fi-portaalin Työhuone-sivustolla osoitteessa www.suomi.fi/laatukriteeristo ja arviointityökalu osoitteessa www.arviointityokalu.fi.

Verkkopalvelujen laatukriteeristö pdf-tiedostona

Julkisten verkkopalvelujen laatukriteerit, arviointityökalu ja aiheeseen liittyvä verkkosivusto ovat olleet käytössä vuodesta 2004 lähtien.

Lisätietoja:
verkkopalvelupäällikkö Pirkko Romakkaniemi, Valtiokonttori, Suomi.fi-toimitus, puh. 040 761 2728
neuvotteleva virkamies Helena Lehtimäki, valtiovarainministeriö, puh. 09 160 34951