Kansalaiset mukana avoimen hallinnon toimintaohjelman valmistelussa

Valtiovarainministeriö 15.10.2012 8.18
Tiedote -

Avoin hallinto -työryhmä kutsuu kansalaiset mukaan valmistelemaan toimintaohjelmaa, jolla Suomi liittyy kansainväliseen Open Government Partneship (OGP) -verkostoon. Kansalaiset ja yhteisöt voivat osallistua valmisteluun yhteisösivustoilla www.suomijoukkoistaa.fi ja www.otakantaa.fi.

Millaista on selkeä kieli?

Ensimmäisenä työryhmä pyytää kertomaan ajatuksia siitä, mitä hallinto voisi tehdä parantaakseen käyttämänsä kielen selkeyttä.  Seuraavaksi kansalaisilta pyydetään ajatuksia ja ideoita julkisen hallinnon tietovarantojen avaamisesta. Syksyn kuluessa sivustoilla keskustellaan myös siitä millaisin keinoin kansalaisten ja hallinnon yhteistyötä voidaan lisätä ja miten hallinnon pitäisi uudistaa toimintatapojaan, jotta sen toimintakulttuuri muuttuisi entistä avoimemmaksi.

Työryhmä kokoaa kansalaisten ehdotukset ja kommentit raportiksi, joka julkaistaan ja jota hyödynnetään toimintaohjelman laadinnassa. Valmistelussa hyödynnetään myös muilla foorumeilla käytävää keskustelua ja ohjelman sisältöä työstetään myös avoimissa tilaisuuksissa eri puolella Suomea. Seuraava avoin tilaisuus järjestetään 26.10.2012 Helsingissä, kutsu ilmoittautumistietoineen löytyy hankkeen sivulta www.avoinhallinto.fi.  

Toimintaohjelman laatiminen toimii myös esimerkkinäkansalaisten osallistumisesta.

YK:n yleiskokouksen yhteydessä käynnistetyn OGP-aloitteen tavoitteena on kehittää hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikusta ja edistää kansalaisten osallisuutta. Aloitteeseen osallistuvien maiden tulee myös sitoutua lisäämään läpinäkyvyyttä, vastustamaan korruptiota ja hyödyntämään uutta teknologiaa. Suomi täyttää aloitteeseen liittymisen vaatimat lainsäädäntökriteerit. Suomen tulee lisäksi hyväksyä Open Government Partnership -julkilausuma ja laatia kansallinen toimintaohjelma sen tavoitteiden toteuttamiseksi. Suomen liittyminen aloitteeseen voi tapahtua seuraavassa OGP:n vuotuisessa kokouksessa maaliskuussa 2013.

Valtiovarainministeriön asettamassa yhteistyöhankkeessa, jonka tehtävänä on valmistella Suomen toimintaohjelma, on mukana kansalaisjärjestöjen ja hallinnon edustajia.

Osallistu keskusteluun:
www.suomijoukkoistaa.fi 
www.otakantaa.fi

Lisätietoa Avoin hallinto (OGP) -hankkeesta (www.avoinhallinto.fi)

Lisätietoja antavat finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 02955 30087 ja neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02955 30171.