FI SV

Kehysjärjestelmän kehittäminen vaalikaudelle 2019–2023

Valtiovarainministeriö 26.4.2019 12.13
Tiedote

Valtiovarainministeriössä on valmistunut seuraavaan vaalikauteen 2019–2023 tähtäävä raportti valtiontalouden kehysjärjestelmän kehittämisestä. Raportti julkistettiin 26.4.

2003 lukien. Kokemukset järjestelmästä ovat olleet myönteiset. Kehysjärjestelmä ei ole lakisääteinen, vaan järjestelmän säännöistä ja kehystasosta päätetään hallitusohjelmassa ja vaalikauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa. Järjestelmä on keskeinen työkalu hallituksen käytännön finanssipolitiikassa. Kehyssäännön noudattamisella on ollut poliittinen tuki niin hallituksessa kuin eduskunnassakin.

Nykymuotoisen kehysjärjestelmän pääpiirteitä ovat sitova menokatto koko vaalikaudeksi sekä jako kehykseen kuuluviin ja sen ulkopuolisiin menoihin. Kehys kattaa noin 80 % valtion talousarvion menoista. Suurin kehyksen ulkopuolinen menoerä on suhdanneluonteiset eli pääasiassa työttömyyden hoitoon liittyvät menot. Suhdanneluonteisten menojen jättäminen kehysrajoitteen ulkopuolelle on perusteltua, jotta ne voivat vaihdella suhdanteita tasoittaen.

Vaalikausien vaihteissa järjestelmän toimivuutta on perinteisesti arvioitu työryhmissä. Kokonaisuutta on kehitetty muun muassa finanssipoliittisesti perustellun joustavuuden lisäämiseksi sekä kehykseen ja kehyksen ulkopuolelle kuuluvien menojen täsmentämiseksi. Kehysjärjestelmän keskeiset elementit ovat kuitenkin säilyneet ennallaan. Vuonna 2019 arvio järjestelmän kehittämistarpeista on laadittu valtiovarainministeriön budjettiosaston sisäisenä virkatyönä. Julkaisussa Kehysjärjestelmän kehittäminen vaalikaudelle 2019–2023 esitettävä katsaus ei ole kaiken kattava. Sen ohella on hyvä lukea vuosien 2007 ja 2011 laajempia työryhmäraportteja.

Julkaisu sisältää ehdotuksen hallitusohjelmatekstiksi. Ehdotus poikkeaa pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman kehyssäännöstä muun muassa finanssisijoitusmenojen määrittelyn ja osakemyyntitulojen käyttösäännön osalta. Lisäksi Valtion asuntorahaston ja Maatilatalouden kehittämisrahaston menot ehdotetaan liitettäväksi kehysjärjestelmän piiriin.

Kehysjärjestelmän kehittäminen vaalikaudelle 2019-2023 -julkaisu

Lisätietoja:

Budjettineuvos Jonna Berghäll, puh. 02955 30349, jonna.berghall(at)vm.fi