Kiinteistöveroa korotetaan

Valtiovarainministeriö 6.10.2016 13.45
Tiedote

Hallitus ehdottaa, että kiinteistöverolakia muutetaan. Yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien alarajoja korotetaan. Lisäksi korotetaan muiden kuin vakituisten asuinrakennusten sekä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentteja. Korotukset tehdään jo aiemmin vuodelle 2017 hyväksyttyjen korotusten lisäksi.

Kunnat asettavat vuosittain kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa määrättyjen vaihteluvälien puitteissa. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit verovuonna 2017 ovat seuraavat (suluissa vuoden 2016 veroperusteet):

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,93 % - 1,80 % (0,80 % - 1,55 %)
  • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,41 % - 0,90 % (0,37 % - 0,80 %)
  • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,93 % - 1,80 % (0,80 % - 1,55 %)
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti: 2,00 % - 6,00 % (1,00 % - 4,00 %)

Pääkaupunkiseudun kuntien on asetettava rakentamattomalle rakennuspaikalle veroprosentti, joka on 3,00 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi.

Lakimuutos liittyy hallituksen vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Korotuksella tavoitellaan 50 miljoonan euron lisätuloa kunnille. Lisätulo kiinteistöverosta vähentää kunnallisveron ja palvelumaksujen korotuspainetta kuntataloudessa. Muutoksella halutaan myös parantaa verojärjestelmän tehokkuutta laajemmin: työn verotusta kevennetään ja talouden aktiviteetille vähemmän haitallisia veroja korotetaan.

Kiinteistöverokorotukset koskevat kaikkia kiinteistöjen omistajia laajasti, sekä kotitalouksia että yrityksiä. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron korotus suuntautuu erityisesti niille paikkakunnille, joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja.

Hallituksen esitys

Lisätietoja

finanssineuvos Elina Pylkkänen, puh. 02955 30254, elina.pylkkanen(at)vm.fi