Kokeilutoimintaa vauhditetaan digitaalisella rahoitusalustalla

Valtiovarainministeriö 10.5.2016 14.21
Tiedote

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä on puoltanut kolmea uutta hanke-ehdotusta. Ehdotukset liittyvät julkisten palveluiden digitalisoimiseen, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Ruohonjuuritason kokeilujen kiihdyttämiseksi ehdotetaan perustettavaksi kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta. Valtion kertaluontoista siemenrahaa käytettäisiin digitaaliseen rahoitusalustaan, alustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen ja ensimmäisten kokeilujen rahoittamiseen alustan kautta. Ehdotuksen taustalla on valtioneuvoston kanslian tuottama selvitys. VNK:n kokeilutoiminto jatkaa valmistelua kartoittamalla vaihtoehtoja alustan toteutusmalleiksi ja määrittelemällä alustan toiminnallisuuksia.

Selvitys: Näkökulmia kokeilurahoitukseen - Ehdotus kokeilurahoitusalustan perustamisesta

Virtuaalisairaala-hankkeessa uudistetaan erikoissairaanhoidon toimintaa niin, että merkittävää osaa toiminnoista voidaan käyttää tietoverkkojen kautta. Samalla muutetaan erikoistason terveydenhuollon palveluketjuja. Toimintamallia on jo kokeiltu Mielenterveystalo-nimisessä palvelussa, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Tässä hankkeessa sama toimintamalli laajennetaan muille erikoisaloille, joista alkuvaiheessa mukana ovat muun muassa painonhallinta, kivunlievitys ja harvinaiset sairaudet. Hanke tehdään kaikkien viiden yliopistollisten sairaanhoitopiirin yhteistyönä, ja valtio on siinä osarahoittajana.

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digihankkeessa uudistetaan rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ja palveluiden ekosysteemi. Esitystä on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön kesken. Hankkeessa yhdenmukaistetaan tiedonhallintaa muun muassa 3D-kaupunkimallistandardin luomiseksi sekä yhtenäistetään kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiä sanastoja. Kokeiluja ja pilotteja toteuttamalla testataan rakennetun ympäristön ja rakentamisen kansainvälisten standardien käyttöönottoa Suomen toimintaympäristössä. Hanke kytketään myös osaksi hallituksen reformia, jossa pyritään vähentämään kuntien, maakuntien ja koko julkisen hallinnon kustannuksia miljardilla eurolla. Hankkeen kautta sekä nostetaan rakentamisvaiheen tuottavuutta että pidennetään rakennusten elinkaarta.

Hallitus käsittelee näiden uusien hankkeiden rahoitusta seuraavan lisätalousarvioprosessin yhteydessä. Uusien hankkeiden lisäksi myös ministerityöryhmän aiemmin puoltamaa kolmea hanketta käsitellään silloin. Näitä aiemmin puollettuja hankkeita ovat luvat ja valvonta (TEM), kemikaalivalvonta (TEM) sekä yhden luukun palvelumalli (VM).

Julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihankerahoituksella toteutettavista hankkeista rahoituspäätöksen talousarviosta ovat jo saaneet kansallinen tulorekisteri (VM), Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (STM), asunto-osakerekisteri (MMM) sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen ohjelmistorobotiikkaa koskevat hankkeet (VM). Rahoituksen saaneiden hankkeiden valmistelu on käynnissä.

Lisätalousarviosta rahoitusta uusille digihankkeille

Lisätietoja:

Ministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen

p. 0295 530216, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

p. 0295 530364, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet reformit