FI SV

Kuntien itsehallinto turvataan uudistuksen omaisuusjärjestelyissä

Valtiovarainministeriö 13.12.2017 13.03
Tiedote
Kuntien itsehallinto turvataan uudistuksen omaisuusjärjestelyissä

Valtiovarainministeriö on antanut tällä viikolla eduskunnalle vastineen koskien maakunta- ja sote-uudistusta. Ministeriö ehdottaa, että voimaanpanolakiin lisätään säädös kunnalle myönnettävästä avustuksesta. Avustusta voidaan myöntää uudistuksen omaisuusjärjestelyistä aiheutuvien kuntataloudellisten ongelmien hoitamiseen.

Kunnalla olisi oikeus saada valtiolta avustusta, jos kunnan taloudellinen asema ja mahdollisuus päättää itsenäisesti taloudestaan olennaisesti vaarantuu kunnan omaisuuteen kohdistuvista järjestelyistä. Järjestelyjen merkitystä arvioidaan suhteessa kunnan tuloveroprosentin tuottoon. Arviointi tehtäisiin kunnan ja valtiovarainministeriön yhteisissä neuvotteluissa.

Avustusmenettely olisi voimassa vuoden 2026 loppuun saakka tai vuoden 2027 loppuun, jos maakunta on käyttänyt optiotaan tilojen vuokraamiseen.

Avustuksen lisäksi kunnat tulevat saamaan asiantuntija-apua mahdollisesti tyhjilleen jäävien kiinteistöjensä jalostukseen ja myyntiin.

Aluksi maakunta vuokraa kaikki kuntien sote-tilat

Maakunta-sote-uudistuksen ensimmäisinä vuosina 2020-2022 (sekä yhden vuoden optiovuosi) maakunnilla on velvollisuus vuokrata kaikki kuntien omistamat sote-tilat.  Maakuntien Tilakeskuksen tekemän alustavan arvion mukaan maakunnat tulevat maksamaan tiloista vuokraa kunnille noin miljardin euroa.

Valtiovarainministeriön eduskunnalle tällä viikolla toimittama vastine vastaa perustuslakivaliokunnan viime kesäiseen lausuntoon, jossa edellytettiin voimaanpanolain tarkistamista omaisuusjärjestelyjen johdosta. Valiokunta katsoi tuolloin, että omaisuusjärjestelyt eivät yleisellä tasolla ole perustuslain vastaisia, mutta ne voivat joissain oloissa vaarantaa yksittäisen kunnan oikeuden päättää itsenäisesti taloudestaan.

LIITE (lisätty 14.12.2018, klo 10.45): Omaisuusjärjestelyt, perustuslakivaliokunnan edellyttämä sääntely 12.12.2017

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi, puh. 0295 530 494
Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, puh. 02955 30820
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Matias Hilden, puh. 050 911 9947