Kustannusten vaikutusten arviointi

Laskentakehikko taloudellisten vaikutusten arviointiin

Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan taloudellisten vaikutusten arviointijaoston työn yhteydessä on valmisteltu taloudellisten vaikutusten arviointiin tarkoitettu laskentakehikko erityisesti kuntia koskevan säädösvalmistelun tueksi. Kehikon valmisteluun ovat osallistuneet valtiovarainministeriön, Suomen Kuntaliiton, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajat.

Laskentakehikko on yksi apuväline, jolla kustannusvaikutusten arvioinnin laatua, läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta voidaan parantaa.  Lisäksi se helpottaa arviointilaskelmien tekoa ja näin edesauttaa kustannusvaikutusten arvioinnin muodostumista nykyistä arkipäiväisemmäksi ja säännönmukaisemmaksi.

Laskentakehikon avulla pyritään säädösehdotusten kokonaiskustannusten vaikutusten arviointiin nykyistä aikaisemmassa vaiheessa ja konkreettisemmalla tavalla kuin aiemmin. Kehikkoa on tarkoitus kehittää ja parantaa sen käyttökelpoisuutta jatkossa erityisesti käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta seuraa ja arvioi kehikon käyttöä ja kehittämistarpeita.

Laskentakehikko taloudellisten vaikutusten arviointiin

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö, [email protected]

Erityisasiantuntija Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto, [email protected]

Budjettineuvos Tero Tyni, valtiovarainministeriö, [email protected]