FI SV

Hallituksen esitys
Lainmuutokset turvaavat verottajan tiedonsaantia hallintarekisteröidyistä osakkeista

Valtiovarainministeriö 5.12.2018 11.26
Tiedote

Verottaja saa vastedes mahdollisimman kattavasti tiedot myös niistä osingonsaajista, joiden osingot maksetaan ulkomailla hallintarekisteröidyille osakkeille. Lainmuutosten tarkoituksena on varmistaa, että verottaja saa perittyä aina oikeamääräisen veron.

Lisätty Kysymyksiä ja vastauksia -liite 7.12. kello 14.10. Korjattu väliotsikkoa 5.12. kello 13.15: menettelytavat yhdenmukaistuvat, eivät yksinkertaistu

Hallituksen esitys perustuu lausumaan, jonka eduskunta antoi käsitellessään EU:n arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanoon liittyvää lainsäädäntöä. Eduskunta edellytti, että veroviranomaiset saavat kattavat tiedot hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista.

Lisäksi Verohallinnolla on ollut vaikeuksia valvoa yksinkertaistetussa menettelyssä olevista osingoista perittyjen lähdeverojen oikeellisuutta.

Lähdeverotuksen menettelytavat yhdenmukaistuvat

Hallituksen esitys yhdenmukaistaa pörssiyhtiön hallintarekisteröidystä osakkeesta saadun osingon lähdeverotuksen menettelytavat.

Kuten tähänkin asti on kaikissa tilanteissa tunnistettava osingon saaja, selvittävä luotettavasti tämän verotuksellinen asuinvaltio ja varmistettava, että verosopimusta voidaan soveltaa saatuihin osinkoihin.

Osingon maksuhetkellä on mahdollista jatkossa soveltaa verosopimusta, kun säilytysketjusta saadaan veromaatiedot. Tämä edellyttää, että osingon saajan loppusaajatiedot toimitetaan seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle.

Yksinkertaistettu menettely muuttuu siten, että myös silloin loppusaajatiedot on annettava vuosi-ilmoituksella

Jos lähdevero on alle 15 prosenttia, loppusaajatietoja ei enää tarvitse antaa osinkoa maksettaessa, vaan myös niiden osalta tiedot on annettava vuosi-ilmoituksella.

Jos säilyttäjällä tai osingon maksajalla ei ole tietoa osingon lopullisesta saajasta, osingosta peritään 35 prosentin lähdevero. Jos säilyttäjä tai maksaja tietää, että saaja on Suomessa asuva henkilö, lähdeveroa ei voida periä, vaan osingosta on toimitettava 50 prosentin ennakonpidätys.

Lakia sovelletaan osinkoihin, jotka jaetaan vuoden 2020 jälkeen. Ensimmäiset uuden lain mukaiset vuosi-ilmoitukset olisi siten annettava tammikuun lopussa 2022.

Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista keskiviikkona 5. joulukuuta. Esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset-sivulla.

Kysymyksiä ja vastauksia osakkeiden hallintarekisteröinnistä ja lähdeverosta 

Veroviranomaisten tiedonsaannin turvaamisesta 17 lausuntoa (uutinen 12.3.)

Selvityshenkilö: Hallintarekisteröintikiellon ulottaminen ulkomaille olisi ongelmallista (uutinen 12.10.)

Eduskunnan lausuma

Arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpano

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi, puh. 02955 30105, harri.joiniemi(at)vm.fi