Laki kotikuntalain muuttamisesta tulee voimaan 1. lokakuuta

Valtiovarainministeriö 25.8.2016 13.28
Uutinen

Tasavallan presidentti vahvisti 25. elokuuta lait kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain sekä verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Muutoksella selkeytetään menettelyä tietojen tallentamisessa väestötietojärjestelmään sekä virheiden korjaamista, oikaisuvaatimusta ja muutoksenhakua.

Lisätietoa lakien sisällöstä (tiedote hallituksen esityksestä 19.5.)

Lait tulevat voimaan 1. lokakuuta 2016.

Vahvistetut lait (valtioneuvosto.fi)

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, puh. 02955 30560, assi.salminen(at)vm.fi