Luonnos joukkorahoituslaiksi sai myönteisen vastaanoton

Valtiovarainministeriö 21.9.2015 15.30
Tiedote

Valtiovarainministeriön luonnos joukkorahoituslaiksi saa kiitosta muun muassa tasapainosta sijoittajansuojan ja joukkorahoituksen edistämisen välillä. 74 prosenttia lausunnoista oli positiivisia, mutta lausuntokierros tuotti myös monia ehdotuksia lakiluonnoksen sisällöllisiksi parannuksiksi ja täsmennyksiksi.

Joukkorahoituslain tavoitteena on luoda selkeät pelisäännöt, jotta erityisesti kasvuyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset voisivat hyödyntää uudentyyppistä rahoituskanavaa nykyistä paremmin. Samalla piensijoittajat saisivat lisää korkeariskisempiä sijoitusvaihtoehtoja. Lakiluonnos keskittyy laina- ja sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnoksen lausuntokierrokselle 15. toukokuuta. Lausunnon toimitti 47 tahoa.

Lausunnonantajat pitivät ministeriön sääntelyhanketta valtaosin kannatettavana. Lausunnoista 74 prosenttia oli positiivisia. Myös näissä lausunnoissa ehdotettiin parannuksia ja täsmennyksiä lakiluonnokseen.

Neutraaleja lausuntoja oli 15 prosenttia. 11 prosentissa lausuntoja ei otettu lainkaan kantaa lakiluonnokseen.

Tasapainoisuudesta kiitosta

Kiitosta tuli muun muassa lakiluonnoksen monipuolisesta valmistelusta ja kattavasta kansainvälisestä vertailusta. Hyvänä pidettiin myös sitä, että ehdotetut toimet on mitoitettu oikein suhteessa tavoitteisiin (suhteellisuusperiaate).

Lisäksi lausunnoissa kiiteltiin onnistunutta tasapainoa sijoittajansuojan ja joukkorahoituksen edistämisen välillä. Uutta lakia pidettiin tärkeänä, jotta kotimaisia rahoitusmarkkinoita voidaan kehittää ja monipuolistaa.

Rajanvetoon toivottiin tarkennusta

Lausunnoissa toivottiin, että jatkovalmistelussa tarkennettaisiin lakiluonnoksen soveltamisalaa ja rajanvetoa muuhun rahoitusmarkkinasääntelyyn. Tästä näkökulmasta olisi tärkeää kiinnittää huomiota lakiluonnoksen tiettyihin keskeisiin määritelmiin.

Lisäksi lausunnonantajat toivoivat, että valtiovarainministeriö kiinnittäisi jatkovalmistelussa enemmän huomiota itsesääntelyyn, kilpailuneutraliteettiin ja tiettyihin perusoikeuskysymyksiin, kuten elinkeinovapauteen ja sen toteutumiseen.

Valmistelu jatkuu

Valtiovarainministeriö jatkaa lain valmistelua lausuntopalautteen pohjalta. Tavoitteena on, että hallitus antaisi esityksensä eduskunnalle ensi keväänä.

Joukkorahoituslaki toisi selkeät pelisäännöt toimialalle (tiedote 18.5.)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Aki Kallio, puh. 02955 30477, [email protected]