FI SV

Maakunnat ja valtiovarainministeriö harjoittelevat maakuntatalouden neuvotteluita

Valtiovarainministeriö 15.3.2018 14.44
Tiedote

Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua harjoitellaan valtion ja tulevien maakuntien yhteistyötä ja uusia toimintatapoja.

Valtiovarainministeriö käy ensimmäiset harjoitusneuvottelut maakuntalain13 §:n mukaisista neuvotteluista maakuntien kanssa 16.–23. maaliskuuta 2018. Neuvottelut liittyvät siihen, että valtio rahoittaa maakuntien palvelut ja seuraa palvelujen toteutumista ja kustannuksia.

Valtiovarainministeriön vetämien maakuntatalouden neuvotteluiden simuloinnin tavoitteena on saada harjoittelun avulla kokemusperäistä tietoa maakuntien talous- ja ohjausprosessin toimivuudesta niin maakunnissa kuin keskushallinnossakin. Lisäksi tarkoitus on saada maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistämättömistä muutoskustannuksista sekä näkemys rahoituksen riittävyydestä ja mahdollisista sopeuttamistarpeista ensimmäisinä vuosina.

Harjoittelemalla varmistetaan prosessien toimivuus

Simuloinnin tarkoitus on varmistaa, että prosessi toimii tehokkaasti heti toiminnan alkaessa ja että sen sisältöjä saadaan täsmennettyä ennen ensimmäistä toimintavuotta. Tärkeää on myös harjoittelun avulla pienentää virheitä ja epätarkkuuksia budjetoinnissa sekä saada tietoa talous- ja ohjausprosessien sisällöllisestä ja aikataulullisesta toimivuudesta ja niiden vaatimuksista.

Maakuntatalouden neuvotteluiden simuloinnista kerätään palaute neuvotteluihin osallistuneilta maakunnilta sekä valtion edustajilta huhtikuun alussa. Palaute hyödynnetään ohjauksen jatkon suunnittelussa. Simuloinnin palautetilaisuus järjestetään 25. toukokuuta 2018.

Syksyllä 2018 laaditaan osana maakuntatalouden simulointia koetalousarvio, joka kattaa koko maakunnan toiminnan. Ensimmäiset varsinaiset maakuntatalouden neuvottelut käydään ensi vuonna tammi-helmikuun vaihteessa.

Maakuntatalouden simulaatio

Linkki laskelmiin

Lisätietoja

finanssineuvos Teemu Eriksson (VM), puh. 029 50 30177 , etunimi.sukunimi(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Katja Palonen (VM) puh. 029 50 30322, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
erityisasiantuntija Antto Korhonen (VM) puh. 029 50 30547, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat