Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy puretaan liiketoimintakaupan myötä

Valtiovarainministeriö 13.2.2020 13.22
Tiedote

Valtioneuvoston yleisistunto on 13.2.2020 oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväksymään valtion puolesta Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:n asettamisen selvitystilaan. Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö.

Selvitystilaan asettaminen liittyy valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n liiketoimintojen yhdistymiseen 1.2.2020 lukien. Jäljelle jääneellä yhtiöllä, Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:lla, ei ole enää varsinaista liiketoimintaa ja se voidaan teknisesti purkaa tarpeettomana selvitysmenettelyn kautta. Selvitystilaan asettamisesta päätetään yhtiökokouksessa 27.2.2020.

SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistäminen toteutettiin 1.2.2020 lukien liiketoimintakaupalla, jolla SoteDigi Oy hankki Vimana Oy:n koko liiketoiminnan.

Valtakunnallisen yhtiön erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi yhtiön erityistehtävänä on tukea viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntämistä sekä edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta. Yhtiö edistää myös tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutusta ja tulevaisuuden digitalisaation mahdollistamista.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi