FI SV

Maakuntien rahoituslakiin säännökset maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamisesta

Valtiovarainministeriö 8.3.2018 13.28
Tiedote

Hallitus esittää, että eduskunnassa käsiteltävänä olevaan maakuntien rahoituslakiehdotukseen lisätään säännökset maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamisesta. Hallitus antoi rahoituslakiehdotusta täydentävän esityksen eduskunnalle 8. maaliskuuta.

Esitystä täydennetään lisäämällä maakuntien rahoituslakiehdotukseen säännökset arvonlisäverokustannusten korvaamisesta. Säännökset koskevat hankintoja, jotka tehdään arvonlisäverotuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävässä tai verottomassa toiminnassa.

Ehdotetussa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteessa arvonlisäveron neutraalisuus ja hallinnollinen tehokkuus toteutuvat parhaiten korvaamalla maakunnan arvonlisäverokustannus ehdotetulla tavalla. Esitys mahdollistaa julkisyhteisöjen verollisten hankintojen hankintaneutraalisuuden toteutumisen yhtä laajalti kuin nykyinen järjestelmä. Julkisyhteisöjen ei siten jatkossakaan ole edullisempaa tuottaa verollisia palveluita itse kuin hankkia niitä ulkopuoliselta.

Hankintaneutraalisuuden toteutumiseksi maakunnan ja sen liikelaitoksen toiminnan arvonlisäverokustannukset korvattaisiin maakunnan raportoimien toteutuneiden verokustannusten perusteella. Lisäksi maakunnalle annettaisiin laskennallinen korvaus siitä piilevästä verosta, joka sisältyy yksityiseltä sektorilta tehtyihin verottomiin terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalihuoltoon liittyviin hankintoihin.

Maakunta saisi viiden prosentin laskennallisen korvauksen myös niistä yksityiseltä tehdyistä verottomista palvelujen hankinnoista, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapaudesta annetun lakiehdotuksen soveltamisalaan.

Vuonna 2016 kuntasektorin saamat arvonlisäveron palautukset olivat yhteensä noin 2,5 miljardia euroa. Maakunnille kunnilta siirtyviin tehtäviin liittyy noin 1,2 miljardia euroa hankintoihin sisältyvää veroa. Kunnille jäisi palautuksia arviolta hieman alle 1,3 miljardia euroa.

Esityksen mukaan palvelun tuottajien tasapuolinen asema turvattaisiin laskennallisella arvonlisäveron korvauksella. Maakunnalle siis korvattaisiin yksityiseltä palvelun tuottajalta tehtyyn hankintaan sisältyvä laskennallinen vero. Suoran valinnan palveluissa, joissa asiakas voi listautua suoraan sote-keskuksen tai suunhoidon asiakkaaksi, yksityiselle toimijalle aiheutuva arvonlisäverokustannus on tarkoitus ottaa huomioon laskennallisena eränä tuottajakorvauksen yhteydessä. Yksityisen palvelun tuottajan korvauksen tarkoituksenmukaisinta toteuttamistapaa selvitetään sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistetyn tuottajakorvauksia koskevan jatkotyön yhteydessä.

Lisätietoja:

Budjettineuvos Virpi Vuorinen, puh. 02955 30557, virpi.vuorinen(at)vm.fi (maakuntien rahoituslaki)
Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, puh. 02955 30238, marja.niiranen(at)vm.fi (arvonlisäverojärjestelmä)
Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, puh. 02951 63044, antti.vaisanen(at)stm.fi (alv-korvaus tuottajakorvauksissa)