Maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten ja väliaikaishallinnon rekrytointipolitiikan linjaukset selvillä

Valtiovarainministeriö 4.5.2017 14.54
Tiedote

Rekrytointi maakuntien palvelukeskusyhtiöiden työsuhteisiin toteutetaan kohdennettuina hakuina. Kohdennetuissa hauissa tullaan käyttämään Kuntarekryn sähköistä rekrytointipalvelua.

Maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset ovat osakeyhtiötä, jotka valtio perustaa. Jotta jo käynnistysvaiheessa pystytään hyödyntämään jo olemassa oleva osaaminen ja kokemus, kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti maakuntien palvelukseen siirtyvien tehtäviensä mukana.

Rekrytointi maakuntien palvelukeskusyhtiöiden työsuhteisiin toteutetaan niille henkilöille kohdennettujen hakujen kautta, joita liikkeenluovutusperiaate koskee. Kohdennetut haut tullaan toteuttamaan Kuntarekryn sähköisen rekrytointipalvelun avulla.

Jos tehtävät ovat pysyviä ja jatkuvat myös siirtymäajan jälkeen, valtakunnallisiin palvelukeskuksiin voidaan rekrytoida henkilöstöä pysyviin työsuhteisiin.

Maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset ovat osakeyhtiöitä, joten niissä sovelletaan työsopimuslakia.

Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä vain määräaikaisia palvelussuhteita

Maakunnan toiminnan käynnistämisestä vastaava väliaikainen valmistelutoimielin käyttää päätösvaltaa, kunnes maakuntavaltuusto aloittaa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta sopivat kunkin maakunnan alueet toimijat, eli maakunnan liitto, kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot.  Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava näiden organisaatioiden viranhaltijoista.  

Väliaikainen valmistelutoimielin voi rekrytoida henkilöstöä vain määräaikaisiin palvelussuhteisiin.

Valmistelutoimielimen määräaikaisesti palkkaamiin henkilöihin sovelletaan KVTES:iä.

Julkisuuslaki ohjaa rekrytointeja

Sekä maakuntien valtakunnallisiin palvelukeskuksiin että väliaikaiseen valmistelutoimielimeen sovelletaan hallituksen esityksen mukaan julkisuuslakia.

Muistio maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten ja maakuntien väliaikaishallinnon rekrytointipolitiikka

Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012
Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 549

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Valtio työnantajana aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit