Ministeriryhmä hyväksyi Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman

Valtiovarainministeriö 14.3.2013 11.16
Tiedote -

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) puolsi 14.3.2013 Suomen liittymistä avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen (Open Government Partnership) sille esitellyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Suomen toimintasuunnitelma on valmisteltu laajasti hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyönä syksyn 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana. Suunnitelman toimeenpanovaiheessa täsmennetään toimintasuunnitelmassa tehtyjen sitoumusten toteutusaikataulu ja yksityiskohtainen sisältö yhdessä toteuttajien kanssa. Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma esitellään kumppanuusohjelman ohjausryhmälle 24.4.2013, jonka jälkeen Suomi hyväksyttäneen kumppanuusohjelman jäseneksi. Ohjausryhmässä on edustajia kumppanuushankkeen jäsenmaista ja kansalaisjärjestöistä.

Suomen toimintasuunnitelmassa neljä osa-aluetta

Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman läpileikkaava teema on kansalaisten osallisuuden edistäminen. Työtä tehdään neljällä eri osa-alueella. Kuhunkin osa-alueeseen liittyy joukko sitoumuksia, ja näiden toteuttamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä. Kullekin toimenpiteelle on sovittu yksi tai useampi toimeenpanijataho. Toimenpiteiden toteutumista arvioidaan ensimmäisen kerran vuoden kuluttua kumppanuushankkeeseen liittymisen jälkeen. Avoimen hallinnon kehittäminen on jatkuva prosessi, eikä kaiken tarvitse tulla valmiiksi kerralla. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Avoin toiminta -alueen toimenpiteet edistävät kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden valmisteluun hallinnossa, kun näkyvyyttä hallinnon päätöksentekoprosesseihin lisätään. Toimenpiteillä edistetään myös vasta aluillaan olevaa ratkaisujen ja palvelujen yhteiskehittämistä, jossa hallinnon kumppaneina ovat kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja yritykset.

Selkeä kieli -alueen toimenpiteet tähtäävät hallintokielen yksinkertaistamiseen. Lainsäädännön valmistelun, hallinnon kehittämishankkeiden, asiakaskirjeiden ja ohjeiden kieltä yksinkertaistetaan mm. käyttämällä tuttuja termejä ja visualisoimalla asioita. Toimeenpanossa tärkeässä roolissa on opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusohjelman mukaisesti asettama työryhmä lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi.

Avoin tieto -alueen toimenpiteet, kuten tietovarantojen avaaminen edistävät kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta hyödyntää hallinnon tietovarantoja. Tavoitteena on myös edistää kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa hallinnon toiminnasta ja päästä näkemään itseään koskevia tietoja. Tietoa avataan hallitusohjelman mukaisesti käynnistymässä olevassa Avoimen tiedon ohjelmassa.

Hallinto mahdollistajana -alueen toimenpiteet poistavat esteitä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumiselle ja avaavat hallinnolle kansalaisjärjestöjen näkökulmaa osallisuuden kehittämiseen.

Kansalaisnäkökulmaa on haettu kaikille avoimissa kokouksissa ja työpajoissa sekä mm. joukkoistamis- ja otakantaa.fi -keskustelufoorumeilla. Työpajoja on voinut seurata verkkolähetyksinä. Hankkeen valmisteluryhmässä ovat mukana valtiovarainministeriön, ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, Kuntaliiton, Forum Viriumin (Hgin kaupunki), Avoin ministeriö ry:n, Transparency Suomen ja Stanfordin yliopiston (Center for Democracy, Development and Rule of Law)edustajia.

Avoimen hallinnon kumppanuushanke, Open Government Partnership OGP, on maailmanlaajuinen ponnistus hallinnon kehittämiseksi. Kumppanuushankkeen tavoitteet ovat kansalaisten osallisuuden, hallintojen läpinäkyvyyden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden sekä vastuullisuuden lisääminen. Hankkeessa on todettu, että tämä vaatii poliittista johtajuutta, teknistä osaamista, jatkuvaa panostusta sekä kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon yhteistyötä.

Kumppanuushanke on perustettu presidentti Obaman aloitteesta YK:n yleiskokouksen yhteydessä, mutta se ei ole YK:n hanke. Kumppanuusohjelma käynnistettiin syyskuussa 2011, jolloin mukana oli kahdeksan valtiota ja nyt mukana on 47 valtiota. Kansainvälisen avoimen hallinnon kumppanuushankkeen rahoitus on kerätty lahjoituksina valtioilta ja yrityksiltä. Jäsenillä ei ole jäsenmaksua.

* Lisätietoja antavat finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 02955 30087,
euvotteleva virkamies Arja Terho, puh. 02955 30235 ja
neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02955 30171

Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

www.avoinhallinto.fi

Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org/)