Muutoksia väestötietojärjestelmään tallennettaviin tietoihin

Valtiovarainministeriö 30.10.2014 10.59
Tiedote -

Ulkomaan kansalaisen mahdollisuutta saada kotimainen henkilötunnus joustavoitetaan joulukuun alussa. Lisäksi väestötietojärjestelmässä otetaan käyttöön pysyvä rakennustunnus, joka helpottaa rakennusten yksilöimistä viranomaisten järjestelmien välillä.

Paikallispoliisi ja Maahanmuuttovirasto voivat tulevaisuudessa tallentaa ulkomaan kansalaisen suppeat perustiedot väestötietojärjestelmään, jos tietojen tallentamista on pyydetty oleskelulupahakemuksen tai oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä. Lisäksi ehtona on, että oleskelulupa myönnetään tai oleskeluoikeus rekisteröidään.

Tässä yhteydessä ulkomaan kansalaiselle annetaan suomalainen henkilötunnus. Uudistus nopeuttaa henkilötunnuksen saamista, koska sitä ei tarvitse näissä tapauksissa enää erikseen hakea maistraatista. Henkilötunnus helpottaa esimerkiksi monien käytännön asioiden hoitamista Suomessa.

Valtioneuvosto antoi torstaina 30. lokakuuta asetuksen, jolla saatetaan voimaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22. pykälä. Uudistus tulee voimaan joulukuun alussa.

Rakennustunnus yksilöi tehokkaasti

Lisäksi valtioneuvosto muutti asetusta väestötietojärjestelmästä.

Väestötietojärjestelmässä otetaan käyttöön niin sanottu pysyvä rakennustunnus, jonka avulla rakennukset pystytään yksilöimään tehokkaammin viranomaisten järjestelmien välillä. Tämä vähentää ihmistyön määrää rekisterien ylläpidossa, joten viranomaisilla jää enemmän aikaa asiakaspalveluun ja asiantuntijatehtäviin. Kansalaiselle uudistus näkyy parempana asiakaspalveluna ja virheiden vähentymisenä rakennusten rekisteröinnissä.

Samalla täsmennettiin muiden väestötietojärjestelmään tallennettavien tietojen sisältöä. Rakennustunnus otetaan käyttöön 10. marraskuuta.

Lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, puh. 02955 30560, [email protected]