FI SV

Valtiosihteeri Jari Partanen Milanon eurooppalaisessa avoimen hallinnon huippukokouksessa 5.2.2018
On edettävä kohti laajempaa kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua

Valtiovarainministeriö 6.2.2018 11.41
Tiedote

Valtiosihteeri Jari Partanen puhui Milanon kokouksessa osallisuudesta tulevaisuudessa. Valtiosihteeri Partanen korosti, että vaikka digitalisaation kehitys tarjoaa uusia hienoja mahdollisuuksia, joilla tukea avoimuuden ja osallisuuden vahvistamista, on varmistettava, ettemme rakenna osallisuuden tapoja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia vain osalle kansasta.

”Meidän on varmistettava, että panostamme osallisuusmahdollisuuksien kehittämiseen yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa oleville, kuten lapsille, nuorille, ikäihmisille ja maahanmuuttajille. Tämä on keskeinen tavoite Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelmassa. Tärkeä rooli on myös ministeri Vehviläisen asettamalla Digi Arkeen –neuvottelukunnalla, joka on hieno esimerkki suomalaisesta kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon yhteistyöstä”, totesi Partanen.

Valtiosihteeri Partanen jatkoi korostamalla, että tulevaisuudessa osallisuudessa on tärkeää edetä kansalaisten kuulemisesta kohti laajempaa kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua. Vuoropuhelun onnistumiselle on aina tärkeää, että aidosti yritetään ymmärtää muita mukanaolijoita. Hallinnolle tärkeää on myös huolehtia siitä, että se tekee itsestään ymmärrettävän. Konkreettisena esimerkkinä tästä valtiosihteeri korosti selkeän virkakielen merkitystä. Osallisuus ja vuoropuhelu eivät onnistu, jos toista on mahdoton ymmärtää, hän jatkoi.

Osallisuuden edistämisessä paikallinen ja globaali taso ovat merkittäviä. Ongelmat eivät kunnioita rajoja ja siksi niiden ratkaisemiseksi tarvitaan nykyistä parempaa globaalia vuoropuhelua hallintojen, kansalaisyhteiskunnan ja globaalien toimijoiden kesken, totesi Partanen.

Puheenvuoronsa lopuksi valtiosihteeri tähdensi, että osallisuuden ja avoimuuden suomalaiset peruskivet ovat myös tulevaisuudessa keskeisiä. Näitä ovat osallisuuden vahva asema lainsäädännössä, osallisuus ja avoimuus perusarvoina sekä jatkuvan kehittämisen periaate. Avain onnistuneeseen vuoropuheluun ja osallisuuteen on, että se on kaikille osapuolille mielekästä, päätti Partanen puheenvuoronsa.

Lisätietoja

valtiosihteeri Jari Partanen, valtiovarainministeriö, p 040 591 1377
finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö p. 040 764 9880