Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset järjestivät viime viikolla pankkikriisiharjoituksen

Valtiovarainministeriö 31.1.2019 11.01
Tiedote

Pohjoismaiden ja Baltian maiden rahoitusmarkkinaviranomaiset järjestivät yhteisen pankkikriisinhallintaharjoituksen 22.–23. tammikuuta 2019. Harjoitukseen osallistui 31 viranomaista Tanskasta, Virosta, Suomesta, Islannista, Latviasta, Liettuasta, Norjasta ja Ruotsista sekä toimivaltaisia eurooppalaisia viranomaisia. Harjoitukseen osallistui lisäksi tarkkailija Kansainvälisestä valuuttarahastosta.

Harjoituksen aiheena oli hypoteettinen kriisiskenaario, joka koski kuvitteellisia rahoituslaitoksia Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Harjoituksessa tarkasteltiin viranomaisten kriisinhallintakykyä ja alueellista yhteistyötä. Harjoitukseen osallistuneet arvioivat huolellisesti sen tuloksia sekä ottavat huomioon saadut kokemukset ja opetukset asianomaisten viranomaisten kriisivalmiuden vahvistamiseksi.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden vakausryhmän (Nordic-Baltic Stability Group, NBSG) alaisuuteen perustettiin vuonna 2017 Ruotsin keskuspankin johtama työryhmä valmistelemaan harjoitusta. NBSG koostuu kahdeksan Pohjoismaan ja Baltian maan valtiovarainministeriöistä, keskuspankeista sekä valvonta- ja kriisinratkaisuviranomaisista. Pohjoismaat ja Baltian maat ovat sopineet NBSG:n yhteydessä vastaavien kriisiharjoitusten säännöllisestä järjestämisestä.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Pauli Kariniemi, puh. 02955 30210, etunimi.sukunimi(at)vm.fi