Puolustuskiinteistöjen valmisteluhanke etenee

Valtiovarainministeriö 5.9.2019 13.30
Tiedote

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maanantaina 2.9.2019. Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin hankkeen tavoitteista ja aikatauluista, linjattiin organisointiin liittyviä kysymyksiä sekä sovittiin hankkeen valmisteluvaiheen selvityksistä.

Hallitusohjelman mukaisesti puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään vastaamaan aiempaa paremmin puolustushallinnon tarpeita. Puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen ohjausryhmä tukee hankkeen suunnittelua ja toimeenpanoa sekä vastaa laajan valmisteluhankkeen etenemisestä. Ohjausryhmä vastaa myös tarvittavien poliittisten linjausten valmistelusta.

Ohjausryhmän kokouksessa sovittiin, että valmistelua viedään eteenpäin mahdollisimman avoimesti. Kokousmateriaalit ovat julkisia ja ohjausryhmän päätöksistä tiedotetaan aina välittömästi kokouksen jälkeen.

Ohjausryhmä korosti erityisesti hyvän henkilöstöpolitiikan ja yhteistoiminnan tärkeyttä. Valmistelussa otetaan huomioon valtion henkilöstöpoliittiset periaatteet muutostilanteissa.

Valmisteluhankkeen aikataulu jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen. Syksyn 2019 aikana tehdään laajamittaista valmistelu- ja suunnittelutyötä, ratkaisun rakentaminen ja siirtymäkausi ajoittuvat vuodelle 2020 ja uusi toimintamalli otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2021. Työn eri vaiheista viestitään säännöllisesti.

Ohjausryhmän kokoonpano

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä. Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti toimii varapuheenjohtajana. Jäseniksi on nimetty ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä ja sotatalouspäällikkö Timo Rotonen puolustusvoimista. Ohjausryhmän esittelijänä toimii hankejohtaja Lasse Koponen valtiovarainministeriöstä.

Kokouksessa päätettiin laajentaa ohjausryhmän kokoonpanoa. Ohjausryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi nimettiin hankepäällikkö Ilkka Koponen valtiovarainministeriöstä (ryhmän sihteeri), Jyrki Rihu puolustusministeriöstä ja Thomas Sund valtiovarainministeriöstä (hankkeen viestintä).

Hanketoimisto

Hankkeen käytännön työtä johdetaan hanketoimiston kautta, jonka tehtävänä on suunnitella ja vastata siitä, että asetetut tavoitteet ja tehtävät toteutuvat tehtyjen linjausten mukaisesti. Hanketoimiston alaisuuteen perustetaan projektiryhmiä, joiden avulla työtä viedään eteenpäin.

Hanketoimistossa on edustajia valtiovarainministeriöstä, puolustusministeriöstä, Puolustusvoimista, Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta ja Senaatti-kiinteistöstä.

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Puolustusministeriö:

Osastoesiupseeri Vesa Halinen, puh. 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana