Robotiikan ja tekoälyn hankkeissa yhteistyön merkitys korostuu

Valtiovarainministeriö 10.2.2020 14.28
Tiedote

Valtiovarainministeriö myönsi vuonna 2018 erityisrahoitusta kahdeksalle hankkeelle, joiden tavoitteena on edistää tuottavuutta erityisesti robotiikan, analytiikan, tekoälyn tai muiden nousevien teknologioiden keinoin. Hankkeista saaduissa kokemuksissa korostui kaksi teemaa: kehittämisessä ja muutoksen toteutuksessa tarvittava osaaminen ja yhteistyö.

Valtiovarainministeriön myöntämää erityisrahoitusta sai muun muassa Business Finlandin tekoälyohjelma, jonka yhtenä päätavoitteena on hakemusten käsittelyn sujuvoittaminen ja tiedon parempi hyödyntäminen. Erityisrahoitusta saivat myös muun muassa oikeusministeriön hanke, jossa tavoitteena on henkilötietoja sisältävien asiakirjojen anonymisointi sekä Valtiokonttorin hanke, jossa ohjelmistorobotiikan keinoin pyritään vähentämään manuaalityötä.

Erityisrahoitusta saaneiden hankkeiden kokemukset vahvistavat käsitystä siitä, että uuden teknologian hyödyntäminen vaatii erilaisten tekijöiden yhdistämistä. Kehitystyötä ei pidä tehdä omassa kuplassa, vaan alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. Kehitystyön pitää rakentua liiketoiminnan tarpeille, mikä helpottaa myös kehitettävän teknologiaratkaisun omistajuutta ja tulevaa ylläpitoa koskevien kysymysten ratkaisua jo ennen kehitystyön aloittamista.

”Hankkeissa oli saatu kokemuksia siitä, että vaikka ylläpitokustannuksia olikin onnistuttu arvioimaan, saattoi kehitteillä olevan ratkaisun tulevan ylläpidon vaatima henkilötyö ja osaaminen tulla yllätyksenä. Uusien teknologiaratkaisujen kehittämisessä oli tullut selväksi myös se, että yhteistyötä ja resursointia ydintoiminnasta tarvitaan esimerkiksi arvioitaessa data-analytiikan tuloksia tai opetettaessa chatbottia”, sanoo erityisasiantuntija Jenni Taskinen valtiovarainministeriöstä.

Jatkuva teknologian kehitys haasteena

Jenni Taskisen mukaan pelkästään hankintalainsäädännön osaamisella uutta teknologiaa koskevissa hankinnoissa ei pärjää, vaan tarvitaan erityistä osaamista ostamiseen ja sisältöön. Kysymyksiä hankkeissa oli herättänyt esimerkiksi se, miten jatkuva teknologian kehitys pystytään huomioimaan kehittämisen aikana ja hankinnoissa.

Merkittävänä haasteena asiantuntijapalveluiden hankinnassa pidettiin myös sitä, miten samalla varmistetaan riittävän osaamisen kertyminen omaan organisaatioon esimerkiksi tulevan ylläpidon näkökulmasta.

Erityisrahoitusta saaneet hankkeet jatkuvat vuoden 2020 ajan ja tarkoituksena on viestiä niistä saatuja oppeja niin kuluvan vuoden aikana kuin hankkeiden päätyttyä. Muille kehitystyötä tekeville on terveisiä jo tässä vaiheessa.

”Esimerkiksi omistajuus- ja hallintakysymykset on hyvä määrittää suunnitteluvaiheessa, samoin varmistaa tiedon omistajuuteen ja hyödyntämiseen liittyvät näkökulmat sekä lainsäädännön vaatimukset. Aina kannattaa myös ottaa rohkeasti yhteyttä kollegoihin, joilta voi saada neuvoja karikoiden välttämiseksi. Tärkeää on myös muistaa realistisuus suunnitelmissa”, sanoo Jenni Taskinen.

Rahoitusta saaneisiin hankkeisiin sekä jo päättyneisiin robotiikkakokeiluihin voi tutustua tarkemmin:

Keväällä 2018 rahoitusta saaneet hankkeet

Syksyllä 2018 rahoitusta saaneet hankkeet ja kokeilut

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jenni Taskinen, puh. 029 553 0249, jenni.taskinen(at)vm.fi