Tekoälyä ja robotiikka hyödynnettiin lukuisissa valtion virastoissa erityisrahoituksen siivittämänä

Valtiovarainministeriö 6.11.2019 15.16
Tiedote

Valtiovarainministeriö on kannustanut virastoja yksinkertaistamaan ja automatisoimaan prosessejaan. Kehittämistyön tueksi valtiovarainministeriö on jakanut rahoitusta tuottavuutta edistäville kokeiluille ja hankkeille, joissa hyödynnetään robotiikkaa, analytiikkaa, tekoälyä tai muita keinoja. Kokeilujen hyötypotentiaalin voi sanoa olleen merkittävä.

Digitalisaation edistäminen oli yksi edellisen hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista, sillä sen arvioitiin tehostavan julkisen sektorin toimintaa merkittävästi. Valtiovarainministeriö jakoi vuonna 2018 toteutetulla rahoituskierroksella erityisrahoitusta tuottavuutta edistäville hankkeille ja kokeiluille, joissa hyödynnetään uusia teknologioita.

Rahoitusta myönnettiin neljälle suuremmalle hankkeelle sekä 31 kokeilulle, joista 30 toteutettiin. Kokeilujen tulokset nivottiin yhteen 6. marraskuuta järjestetyssä robotisaatiokokeilujen päätöstilaisuudessa.

”Kokeilujen arvioitu hyötypotentiaali on merkittävä. Hyötypotentiaali näkyy esimerkiksi tiedon saatavuuden tai laadun paranemisena, automaation lisääntymisenä ja henkilötyön vähenemisenä, säästöinä muista toimintamenoista tai muuna yhteiskunnallisena vaikuttavuutena, joksi voidaan lukea esimerkiksi asiakkaan hallinnollisen taakan väheneminen”, tietohallintoneuvos Tommi Oikarinen kertoo.

Eri teknologioita pystyttiin hyödyntämään laajalti

Rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet sijoittuvat teknologian eri osaamisalueille. Kokeiluissa hyödynnettiin laajasti muun muassa robotiikkaa, koneoppimista, virtuaaliteknologiaa sekä lohkoketjuja.

”Rahoituksella tuetuissa kokeiluissa arvokkaimmiksi opeiksi havaittiin hyödynnettävien tietoaineiston laadun merkitys tekoälyn opettamisessa sekä tarve uudenlaisille yhteistoimintaa palveleville kehittämisen toimintamalleille. Lisäksi kokeiluissa tehtiin arvokkaita havaintoja sovellettavan teknologian kehitysasteiden osalta”, Oikarinen toteaa.

Kokeiluissa kehitettiin hyvin erityyppisiä toiminto- ja prosessiuudistuksia.

Asiakkaille näkyvimpiä sovelluksia ovat tekoäly- tai ohjelmistopohjaiset chatbotit: esimerkiksi Etelä-Savon ELY-keskuksen toteuttamassa kokeilussa testattiin yrityspalveluiden asiakkaan ensivaiheen palvelutarvekartoitusta ja asiakasohjausta chatbot-menetelmällä.

Luonnonvarakeskuksen tavoitteena oli parantaa valtakunnallisesti metsien tuhohyönteisten seurannan tehokkuutta ja ajantasaisuutta automatisoinnin keinoin. Luonnonvarakeskuksen kokeilussa kehitettiin kaksi erilaista etäluettavan hyönteisansan mallia kirjanpainajan parveilun seuraamiseksi.

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos puolestaan hankki erityisrahoituksella Pepper-robotin, jonka tehtävänä oli toimia asiakaspalvelun tukena aulapalvelutehtävissä.

Kokeiluhankkeita toteutettiin yhteensä seitsemällä hallinnonalalla, joten kokeilujen tuloksista on päästy hyötymään laajalti.

Tutustu kokeilujen loppuraportteihin

Lisätietoja:

Tietohallintoneuvos Tommi Oikarinen, puh. 029 553 0150, tommi.oikarinen(at)vm.fi