Lausuntopyyntö
Turvallisuusverkkotoiminnasta annetun asetuksen muutoksesta pyydetään lausuntoja

Valtiovarainministeriö 25.3.2020 14.36
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta asetukseksi, joka koskee julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun asetuksen muuttamista.

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) muutoksella (53/2019) on säädetty viranomaisradioverkko Virven sekä viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotannosta turvallisuusverkkolain mukaisina palveluina.

Ehdotetut asetuksen muutokset sisältäisivät turvallisuusverkkolakia täsmentäviä säännöksiä mainituista turvallisuusverkon uusista tieto- ja viestintäteknisistä palveluista, joita tuottaa Suomen Erillisverkot Oy tai sen kokonaan omistama tytäryhtiö. Lisäksi ehdotetaan muutamia muita tarkistuksia asetuksen säännöksiin.

Lausuntopyynnön saaneita pyydetään toimittamaan lausuntonsa valtiovarainministeriöön sähköpostitse ([email protected]) viimeistään 30.4.2020.

Lisätietoja

Lausuntokierroksen asiakirjat hankkeelle

tietohallintoneuvos Timo Nuutinen, p. 0295 530 342, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, p. 0295 530 515, [email protected]