Lausuntopalaute
Tutustu tiedonhallintalain asetuksiin liittyvään lausuntopalautteeseen

Valtiovarainministeriö 6.11.2019 14.27
Tiedote

Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Lausuntokierroksella olleilla asetuksilla säädettäisiin tarkemmin valtion virastoja ja laitoksia koskevasta lausuntomenettelystä sekä tiedonhallintalaissa säädetystä tiedonhallintalautakunnasta.

Tiedonhallintalaki velvoittaa valtion virastoja ja laitoksia pyytämään valtiovarainministeriöltä lausunnon merkittävistä tiedonhallintaan kohdistuvista muutoksista sekä julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen olennaisista muutoksista. Lausuntomenettelyllä ohjattaisiin valtion tiedonhallinnassa käytettävien tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta sekä tietoturvallisuutta. Valtiovarainministeriö sai määräajassa 53 lausuntoa. Lausuntoaika päättyi 5. marraskuuta. Annetut lausunnot sekä lausuntopyyntö ja -materiaali löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

Tiedonhallintalautakunta on uusi valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomainen. Lautakunta toimii verkostomaisesti tiedonhallintalain tavoitteiden ja vaatimusten edistämiseksi. Lausuttavana olleella asetusluonnoksella säädettäisiin tiedonhallintalautakunnan tarkemmasta kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä ja jäsenten pätevyysvaatimuksista. Valtiovarainministeriö sai määräajassa 47 lausuntoa. Lausuntoaika päättyi 5. marraskuuta. Annetut lausunnot sekä lausuntopyyntö ja -materiaali löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi (tiedonhallintalautakunta)
Erityisasiantuntija Jenni Taskinen, puh. 029 553 0249, jenni.taskinen(at)vm.fi (lausuntomenettely)
Erityisasiantuntija Marja Penttilä, puh. 0295 530 277, marja.penttila(at)vm.fi (lausuntomenettely)