FI SV

Hallituksen esitys
Vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville kunnille mahdollisuus yhdistymisavustukseen

Valtiovarainministeriö 18.10.2018 13.34
Tiedote

Hallitus esittää, että kuntarakennelakiin lisätään säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta voitaisiin myöntää kuntien yhdistymisen myötä muodostuvalle uudelle kunnalle, jos jokin yhdistyvistä kunnista on vaikeassa taloudellisessa asemassa.

Uuden avustuksen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä kuntien vapaaehtoiseen yhdistymiseen niissä tilanteissa, joissa liitoksessa on mukana niin kutsuttu kriisikunta tai kunta, jonka talous on kriisiytymässä. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin.

Esityksen mukaan harkinnanvarainen yhdistymisavustus tulee käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Näin ollen esitettävällä yhdistymisavustuksella on kuntataloutta kokonaisuutena vahvistava vaikutus.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 18.10.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Hallituksen esitykset julkaistaan päätökset-sivulla.

Kuntarakennelain muuttamisesta 81 lausuntoa (tiedote 19.9.)

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Erkki Papunen, puh. 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi.