FI SV

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2015 tilinpäätökseksi on valmistunut

Valtiovarainministeriö 30.3.2016 12.43
Tiedote

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2015 tilinpäätökseksi on allekirjoitettu ja toimitettu valtiovarainministeriöön. Valtion tilinpäätös laaditaan valtion talousarvion piiriin kuuluvasta talousarviotaloudesta.

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi sisältää valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen lisäksi valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion rahoituslaskelman sekä laskelmia täydentävät liitteet. Valtion talousarvion toteutumalaskelman mukaan varainhoitovuoden 2015 alijäämä oli 323 miljoonaa euroa ja varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen alijäämä oli 6 945 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 alijäämä oli 1 009 miljoonaa euroa ja kumulatiivinen alijäämä 6 622 miljoonaa euroa.

Valtion tuotto- ja kululaskelma osoitti 4 737 miljoonan euron kulujäämää vuodelta 2015. Vuonna 2014 kulujäämä oli 6 151 miljoonaa euroa.

Toiminnan tuotot olivat 1 199 miljoonaa euroa eli 239 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Toiminnan kulut pienenivät 468 miljoonaa euroa, 9 701 miljoonaan euroon.

Rahoitustuotot olivat 2 175 miljoonaa euroa. Ne vähenivät 530 miljoonaa euroa. Väheneminen johtuu pääasiassa osinkotulojen pienenemisestä. Rahoituskulut vähenivät 176 miljoonaa euroa 1 895 miljoonaan euroon.

Satunnaisia tuottoja oli 115 miljoonaa euroa, ja satunnaisia kuluja 16 miljoonaa euroa.

Siirtotalouden tuotot olivat 3 682 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 645 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Siirtotalouden kulut, 40 298 miljoonaa euroa, vähenivät 276 miljoonaa euroa.

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista lisääntyivät 647 miljoonaa euroa 40 002 miljoonaan euroon.

Valtion taseen loppusumma kasvoi 1 913 miljoonaa euroa 55 844 miljoonasta eurosta 57 757 miljoonaan euroon.

Valtion velka kasvoi taseen mukaan 4 502 miljoonaa euroa ja se oli vuoden lopussa 102 644 miljoonaa euroa.

Valtion oma pääoma on 55 066 miljoonaa euroa negatiivinen. Aloittavassa taseessa 1.1.1998 oma pääoma oli 30 048 miljoonaa euroa negatiivinen. Tilanne johtui sekä valtion ankarasta velkaantumisesta 1990-luvun alussa että aloittavan taseen laatimisessa tehdyistä ratkaisuista. Osa kansallisomaisuudesta jätettiin taseen ulkopuolelle ja valtion yhtiöomaisuus arvostettiin erittäin varovaisesti.

Ehdotus on luettavissa Valtiokonttorin sivuilla:
Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2015 tilinpäätökseksi


Tarkempia erittelyjä valtion tilinpäätöksestä ja kirjanpitotiedoista on mahdollista saada Valtiokonttorin ylläpitämiltä valtiontalouden raportointisivuilta osoitteesta www.netra.fi. Sivuilla on myös muita suunnittelun ja seurannan asiakirjoja.

Valtion tilinpäätös liitetään osaksi eduskunnalle annettavaa hallituksen vuosikertomusta, joka annetaan eduskunnalle huhtikuussa.


Lisätietoja:         

Valtioneuvoston apulaiscontroller Pasi Ovaska, Valtiovarainministeriö, puh. 02955 30541
Erityisasiantuntija Riitta Pirhonen, Valtiovarainministeriö, puh. 02955 30480
Erikoistutkija Hannu Koponen, Valtiokonttori, puh. 02955 02404
Taloushallintoasiantuntija Petri Saarukka, Valtiokonttori, puh. 02955 03359