FI SV

Valtion neuvottelujohtajaksi varatuomari Sari Ojanen

Valtiovarainministeriö 14.3.2019 15.01
Tiedote
Valtion neuvottelujohtajaksi varatuomari Sari Ojanen
Varatuomari Sari Ojanen Kuvaaja: Matti Immonen

Valtioneuvosto on nimittänyt yleisistunnossaan 14.3.2019 valtion neuvottelujohtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Sari Ojasen viiden vuoden määräajaksi 1.5.2019 alkaen. Sari Ojanen siirtyy tehtävään KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikön tehtävästä.

Valtion työmarkkinalaitos vastaa valtioyhteisön työnantajapolitiikasta sekä valtiotyönantajan edunvalvonnasta neuvotteluviranomaisena. Valtion työmarkkinalaitoksen tehtävänä on edistää valtion kilpailukykyä työnantajana ja tukea virastoja työnantajatoiminnassa.

Neuvottelujohtaja toimii Valtion työmarkkinalaitoksen (VTML) päällikkönä ja valtiovarainministeriön hallinnollisen alivaltiosihteerin alaisuudessa. Neuvottelujohtajan keskeisimmät tehtävät liittyvät valtion työmarkkinapolitiikkaan, edunvalvontaan, neuvottelu- ja sopimustoimintaan sekä työmarkkinaoikeudellisiin kysymyksiin. Neuvottelujohtaja vastaa valtion neuvottelutoiminnasta ja sen strategisesta suuntaamisesta. Valtion työnantajapolitiikkaa kehitetään yhteistyössä valtion virastojen työnantajajohdon kanssa.

Valtion neuvottelujohtajan virkaa haki kahdeksan henkilöä. Virka oli haettavana 6.11. – 10.12.2018 välisenä aikana.

Lisätietoja:
alivaltiosihteeri Päivi Nerg, p. 02955 30063

Ministeriö Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö