Valtion työmarkkinalaitos tiedottaa
Valtion neuvottelutulos sopimuskaudelle 2018 - 2020

Valtiovarainministeriö 9.2.2018 23.00
Tiedote

Valtion työmarkkinalaitos saavutti tänään 9.2.2018 neuvottelutuloksen valtion sopimusratkaisusta kaudelle 2018 – 2020. Valtion sopimusratkaisu tehtiin ajalle 1.2.2018 – 31.3.2020. Valtion työmarkkinalaitos neuvotteli sopimuksen valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kanssa.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on yleisen linjan mukainen. Neuvottelutuloksen mukaiseen ratkaisuun sisältyy kertaerä.

Palkkaratkaisu koostuu yleiskorotuseristä ja ns. virastoeristä.

Yleiskorotuksina maksetaan valtion henkilöstölle yhteensä 2,1% vuosina 2018-2019. Virastoerinä maksetaan yhteensä 1,35 % vuosina 2018-2019. Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet viraston tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Neuvottelutulos parantaa virastojen toiminnan tuloksellisuutta                 

Valtion palkkaratkaisuun sisältyvien virastoerien kohdentamisella edistetään toiminnan tuloksellisuutta virastoissa. Samalla valtion yhden, yhtenäisen palkkausjärjestelmän uudistamiseen tähtäävää työtä jatketaan.

"Käytimme neuvotteluajasta valtaosan sopimustekstien läpikäymiseen, mikä oli tarpeen edellisten kierrosten keskitettyjen sopimusratkaisujen jälkeen. Olen tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun. Olen vakuuttunut, että saavutetulla neuvottelutuloksella tuemme valtiotyönantajana virastojen toimintaa ja tuloksellisuutta. Samalla painotamme erityisesti valtion henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työhyvinvoinnin edistämistä muuttuvassa valtionhallinnossa", neuvottelujohtaja Seija Petrow toteaa.

Valtiolla työskentelee yhteensä n. 73 000 henkilöä. Valtaosa heistä on virkasuhteessa, työsopimussuhteisia on n. 7 000 henkilöä. Turvallisuussektori (puolustusvoimat, rikosseuraamuslaitos, poliisi, rajavartiolaitos) työllistää valtiolla n. 30 000 henkilöä.

Lisätietoja:
neuvottelujohtaja Seija Petrow, puh. 02955 30100                        

Anu Vehviläinen Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö