Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvosto antoi tiedonhallintalain täytäntöönpanoon liittyviä asetuksia

Valtiovarainministeriö 19.12.2019 14.16
Tiedote

Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Valtioneuvoston 19. joulukuuta 2019 antamilla valtioneuvoston asetuksilla säädetään tarkemmin valtion virastoja velvoittavasta tiedonhallintalain mukaisesta lausuntomenettelystä sekä tiedonhallintalautakunnan toiminnasta.

Tiedonhallintalaki velvoittaa valtion virastoja ja laitoksia pyytämään valtiovarainministeriöltä lausunnon merkittävistä tiedonhallintaan tai toimintaan kohdistuvista muutoksista sekä julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen olennaisista muutoksista. Lausuntomenettelyllä ohjattaisiin valtion tiedonhallinnassa käytettävien tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta sekä tietoturvallisuutta. Lausuntomenettelyn tavoitteena olisi ennakollisena ohjauksena varmistaa, että toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisessä olisi otettu riittävän laajasti huomioon suunniteltujen muutosten vaikutukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään, milloin tiedonhallinnan muutoksella on sellaisia merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia, että viraston on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto. Lausuntopyynnöt tulee jatkossa esittää pääsääntöisesti toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä: lausuntopyynnön ajankohta sidottaisiin pääsääntöisesti talousarvioasetuksen mukaisen kehysehdotuksen, talousarvioehdotuksen tai valtion talousarvion täydentämiseen liittyvien esitysten tekemiseen. Mikäli lausuntopyyntöä ei ole esitetty toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä, tulee se toimittaa kahta kuukautta ennen määrärahan käyttöä koskevan päätöksen tekemistä

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Valtioneuvoston asetus julkaistaan vm.fissä päätökset-sivulla. Tutustu lausuntomenettelyyn tarkemmin vm.fissä

Tiedonhallintalautakunta edistää tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää ja arvioida tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Lautakunta toimii valtiovarainministeriön yhteydessä itsenäisenä viranomaisena.

Valtioneuvoston antamalla asetuksella säädetään julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä ja jäsenten pätevyysvaatimuksista sekä lautakunnan sihteerien tehtävistä.

Tiedonhallintalautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäseniä, joilla on asiantuntemus julkisen hallinnon tietoturvallisuudesta, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuudesta, tilastoinnista tai tietoaineistojen tiedonhallinnasta. Valtioneuvosto nimittää tiedonhallintalautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Valtioneuvoston asetus julkaistaan kokonaisuudessaan vm.fissä päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö, puh. 029 553 0023 sami.kivivasara(at)vm.fi (lausuntomenettely)
Erityisasiantuntija Marja Penttilä, puh. 0295 530 277, marja.penttila(at)vm.fi (lausuntomenettely)
Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi (tiedonhallintalautakunta)