FI SV

Valtiovarainministeriö myönsi avustusta kuntien palveluiden digitalisoinnin edistämiseen

Valtiovarainministeriö 26.3.2018 15.00
Tiedote
Valtiovarainministeriö myönsi avustusta kuntien palveluiden digitalisoinnin edistämiseen

Valtiovarainministeriö on 23.3.2018 määräajassa saamiensa hakemusten perusteella päättänyt myöntää 14 hankkeelle avustusta kustannuksiin, jotka aiheutuvat kuntien palveluprosessien digitalisoinnista, sähköisen asioinnin kehittämisestä tai tehdyn digitalisointi työn tulosten levittämisestä.

Avustusta myönnettiin Hollolan, Janakkalan ja Pirkkalan kunnille, Jämsän, Lappeenrannan, Porin, Rovaniemen, Vantaan ja Ähtärin kaupungeille sekä Nokian kaupungin ja Lempäälän kunnan yhteishankkeille. Kangasniemen kunnalle ja Seinäjoen kaupungille avustusta myönnettiin kahteen hankkeeseen.

Avustuksia myönnettiin kahdentyyppisiin kohteisiin:

1. Ulkoisia ja sisäisiä palveluprosesseja uudistavaan digitalisointiin ja sähköisen asioinnin kehittämiseen, kuten esimerkiksi

  • Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen
  • Kunnan lupamenettelyiden sähköistämiseen
  • Varhaiskasvatuksen toiminnan ohjauksen kokonaisuuden optimoinnin ja toiminnan prosessien kehittämiseen
  • Kuljetusten optimointiin
  • Muuhun ulkoiseen tai sisäiseen palveluprosessin kehittämiseen

2. Tehdyn digitalisointi- ja kehittämistyön tulosten levittämiseen ja skaalaamiseen:

  • Muissa kunnissa kehitettyjen ratkaisujen soveltamiseen omassa kunnassa
  • Yhdellä tai useammalla palvelusektorilla kunnassa jo toteutettujen ratkaisujen soveltamiseen pysyväksi toimintamalliksi omassa kunnassa laajemmin

Arvioinnissa nousi esiin palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen

Valtiovarainministeriö sai yhteensä 57 avustushakemusta. Hakemuksia on arvioitu ensisijaisesti avustuksen kohteena mainittujen kahden mahdollisen hakukohteen näkökulmasta. Arvioinnissa otettiin huomioon myös maan tämänhetkinen kokonaistilanne ja muut tällä hetkellä Suomessa vireillä olevat kuntien omat tai niitä muuten tukevat digitalisaatiohankkeet.

Hakemusten suuren määrän ja käytettävissä olevan määrärahan vuoksi avustushakemusten arvioinnissa on priorisoitu etenkin kohteessa 1 mainittuja palveluprosesseja. Hakemusten arvioinnissa painotettiin myös niiden innovatiivisuutta, konkreettisuutta, toteuttamiskelpoisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. 

Avustuksen saaminen edellyttää osallistumista Digikuntakokeiluun

Lisätietoja: 

Projektikoordinaattori Maria Vuorensola, puh. 02955 30205, maria.vuorensola(at)vm.fi