Viranomaisten palvelut digitalisoituvat uuden lain myötä

Valtiovarainministeriö 1.10.2019 8.32
Tiedote

Julkisessa hallinnossa tähdätään siihen, että mahdollisimman moni käyttäisi viranomaispalveluja digitaalisesti. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edesauttaa tavoitteeseen pääsemistä, sillä se mahdollistaa asiakkaille digitaalisen asioinnin viranomaisen kanssa sekä korostaa viranomaisten vastuuta laadukkaiden digipalvelujen tarjoamiseen.

Digipalvelulain vaatimukset koskevat erityisesti viranomaisia ja julkista hallintotehtävää hoitavia tahoja. Laissa säädetään digipalveluiden saavutettavuudesta ja niiden järjestämisestä. Viranomaisilla on jatkossa velvollisuus tarjota palveluiden käyttäjille mahdollisuus toimittaa asiointiin liittyvät viestit ja asiakirjat digitaalisen palvelun kautta.

”Sääntelyn myötä viranomaisten tulee tarjota digitaalinen kanava asiointiin viranomaispalveluissa. Tämä mahdollistaa viranomaisasioiden hoitamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, sillä ketään ei pakota digitaalisten palvelujen pariin. Sen sijaan kansalaisia ohjataan, osallistetaan ja tuetaan digipalvelujen käyttöön”, erityisasiantuntija Sanna Juutinen muistuttaa. 

Digipalvelulaki astui voimaan 1.4.2019 ja sen soveltaminen alkaa tänään 1.10.2019 digitaalisten palvelujen järjestämisen osalta. Lain sisältämällä saavutettavuussääntelyllä on lisäksi omat soveltamisajat: saavutettavuusvaatimusten soveltaminen on alkanut porrastetusti jo 23.9.2019 alkaen.

Digipalveluista entistä laadukkaampia

Saavutettavuuden ja viranomaispalvelujen digitalisoimisen lisäksi lain tarkoituksena on lisäksi edistää palvelujen helppokäyttöisyyttä, laatua, saatavuutta, tietoturvallisuutta ja yhteensopivaa toteuttamista. 

”Laki velvoittaa jatkossa viranomaisia huolehtimaan siitä, digipalvelut ovat laadukkaita. Tämä on askel eteenpäin palvelujen käyttäjien kannalta”, Juutinen lisää.

Jatkossa viranomaisen on myös varmistettava digitaalisten palvelujensa riittävä yhteensopivuus hallinnon yhteisten sähköisten tukipalvelujen ja muiden viranomaisten digitaalisten palvelujen kanssa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Sanna Juutinen, puh. 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi