FI SV

Yhteisöjen verotukseen muutos: tulolähdejakoa ehdotetaan poistettavaksi

Valtiovarainministeriö 22.3.2018 16.41
Tiedote
Yhteisöjen verotukseen muutos: tulolähdejakoa ehdotetaan poistettavaksi

Elinkeinoverolakiin ehdotettava muutos yksinkertaistaa yhteisöjen verotusta. Muutoksen myötä yhteisöillä ei enää pääsääntöisesti ole tuloverolain mukaan verotettavaa tulolähdettä, vaan verotettava tulo lasketaan elinkeinoverolain mukaan. Valtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle torstaina 22. maaliskuuta.

”Tulolähdejaon poistamisen tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa, vähentää verotuksen viranomaistyötä ja tehdä verotuksesta ennustettavampaa. Uskon, että esitys on tervetullut muutos. Monet yrittäjät ovat toivoneet jo pitkään, että hallinnollisesti raskas tulolähdejako poistettaisiin”, toteaa valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Yhteisöjen verotukseen vain yksi verotettava tulo ja uusi omaisuuslaji

Tulevaisuudessa yhteisön verotettava tulos lasketaan yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Maatalous säilyy kuitenkin nykyiseen tapaan erillisenä tulolähteenä, ja yhteisön maatalouden tulos lasketaan maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Yhden tulolähteen tappiollista tulosta ei nykyisin voi vähentää toisen tulolähteen tulosta. Muutoksen jälkeen tilannetta, jossa toisessa tulolähteessä syntyy verotettavaa tuloa ja toisessa samanaikaisesti tappiota, ei enää synny. Yhteisöjen verotettava tulo määritellään nykyistä yksinkertaisemmin, kun tuloksen erottelua kahdeksi erilliseksi verotettavan tulon laskelmaksi ei enää tarvitse tehdä. Yhteisö voi myös vähentää kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot elinkeinotulolähteen tuloista.

Muutos koskee muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden sekä esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa tulolähdejako ei muutu.

Yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisätään myös uusi muun omaisuuden omaisuuslaji. Muuksi omaisuudeksi katsotaan esimerkiksi hyödykkeet, joita yhteisö ei käytä tulonhankkimiseen, kuten osakkaan yksityiskäytössä oleva omaisuus.

Elinkeinotoiminnan käsite laajenee koskemaan kiinteistöliiketoimintaa

Kiinteistöliiketoiminnaksi katsotaan yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien harjoittama laajamittainen kiinteistöjen vuokraus. Tämä elinkeinotoiminnan käsitteen laajennus koskee kaikkien yhteisöjen, myös esimerkiksi yleishyödyllisen yhteisön, sekä avoimien ja kommandiittiyhtiöiden harjoittamaa kiinteistöliiketoimintaa. Yksityishenkilöiden harjoittamaa vuokraustoimintaa uudistus ei koske.

Lausuntoaika päättyy perjantaina 4. toukokuuta. Lakiluonnos, lausuntopyyntö ja tulevat lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia tulolähdejaosta 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Sirpa-Liisa Venesjärvi, puh. 02955 30695, sirpa-liisa.venesjarvi(at)vm.fi 

Hankesivulle ohjaava linkki päivitetty 23.3. klo 10.00: vanha linkki, päivitetty linkki