FI SV

Arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpano

Hallitus antoi 17. maaliskuuta 2016 esityksen lainsäädännöstä, jolla EU:n arvopaperikeskusasetus pannaan täytäntöön Suomessa. Tasavallan presidentti vahvisti lait 16. kesäkuuta 2017 ja määräsi ne tulemaan voimaan 21. kesäkuuta 2017.

Uudistuksessa kumottiin vanha laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja säädettiin niiden tilalle uusi laki. Lisäksi muutoksia tuli lukuisiin muihin lakeihin, esimerkiksi osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin ja lakiin Finanssivalvonnasta.

EU:n arvopaperikeskusasetus tuli voimaan syyskuussa 2014, ja se on ollut siitä lähtien suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä.

Uusi kansallinen lainsäädäntö kokonaisuudessaan

Ei sisällä hallintarekisteröinnin laajennusta

Uusi kansallinen lainsäädäntö ei laajenna hallintarekisteröintiä.  Laki kieltää edelleen tilinhoitajia, esimerkiksi pankkeja, hallintarekisteröimästä suomalaisten sijoittajien osakkeita suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä. Sen sijaan ulkomaiset sijoittajat voivat edelleen käyttää hallintarekisteröintiä Suomessa.

  • Suora omistus: Arvopaperin sijoittajan omistukset kirjataan hänen omissa nimissä olevalle arvo-osuustilille, jota pidetään arvopaperikeskuksessa.
  • Hallintarekisteröinti (arvopaperien moniportainen hallinta): Sijoittaja antaa kirjata omistamansa arvopaperit pankin nimissä olevalle arvo-osuustilille. Pankki voi antaa arvopaperit edelleen säilytettäväksi toiselle pankille tai sijoituspalveluyritykselle, jolloin säilyttäjiä on ketjussa useita.

Jos suomalainen yhtiö laskee osakkeita liikkeeseen toisessa EU-maassa, säilytykseen sovelletaan EU:n arvopaperikeskusasetusta ja kyseisen maan lainsäädäntöä. Hallintarekisteröinti on käytössä useimmissa EU-maissa, esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa. Suomi ei voi omalla lainsäädännöllään rajoittaa EU-asetusta tai muiden maiden lainsäädäntöä.

Näissä tapauksissa pankkien säilytysketju voi ulottua Suomeen asti, mutta säilytys ei silloin ole osa suomalaista arvo-osuusjärjestelmää.  Tällaisessa säilytysketjussa on periaatteessa mahdollista, että suomalainen sijoittaja säilyttäisi hallintarekisteröityjä osakkeita Suomessa.

EU-asetus mahdollistaa liikkeeseenlaskun ulkomailla

Valtiovarainministeriön tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa suomalainen yhtiö olisi laskenut liikkeeseen osakkeita ulkomaisessa arvo-osuusjärjestelmässä. Tämä on kuitenkin ollut mahdollista EU-asetuksen perusteella jo syyskuusta 2014 lähtien, eikä uusi kansallinen lainsäädäntö muuta asiaa suuntaan tai toiseen.

Hallintarekisteri on edelleen kuopattu (Armi Taipaleen kolumni 5.5.2017)

Kysymyksiä ja vastauksia hallintarekisteröinnistä (2.5.2017, päivitetty 19.5.2017)

Valtiovarainministeriö valmistelee täydentävää lainsäädäntöä talousvaliokunnan lausumien pohjalta (tiedote 2.5.2017)

Valtiovarainministeriö pahoittelee toimittajan kohtelua hallintarekisteriasiassa (uutinen 28.10.2016)

EU:n arvopaperikeskusasetus pannaan täytäntöön Suomessa (tiedote 17.3.2016)

Valtioneuvoston päätösasiakirjat (17.3.2016)

Hallintarekisterin viestintäsuunnitelmasta otetaan opiksi (Liinu Lehdon kolumni 2.12.2015)

Ministeri Stubb: Hallintarekisteriä ei viedä eteenpäin (uutinen 1.12.205)

Lausuntoyhteenveto arvopaperisäilytyksestä valmistui (tiedote 23.11.2015)

Arvopaperisäilytyksen avaamisesta kilpailulle tuli 36 lausuntoa (tiedote 3.11.2015)

Lausunnot (Asiakirjat-välilehti)

Kilpailukykyinen sääntely turvaa arvopaperisäilytyksen pysymistä Suomessa (Tuomas Saarenheimon kolumni 26.10.2015)

Viestintäjohtajan kaksi virhettä ja yksi kysymys (Liinu Lehdon kolumni 22.10.2015)

Taustatilaisuuden esitysmateriaali (22.10.2015)

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja arvopaperisäilytyksen avaamisesta kilpailulle (tiedote 21.10.2015)

Lausuntopyyntö (21.10.2015)

Luonnos laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (21.10.2015)

Miten arvopaperien säilytys muuttuu? Kysymyksiä ja vastauksia (uutinen 2.10.2015)

Arvopaperien säilytys avautuu kilpailulle (tiedote 2.10.2015)

Arvo-osuustilien rakenne

Arvopaperien moniportaisen hallinnan ja hallintarekisteröinnin laajentamisen taloudelliset vaikutukset (selvityshenkilön raportti)

Sivun yhteyshenkilö: Annina Tanhuanpää, Janne Häyrynen

Aamulehden saamat asiakirjat 23.11.2015