Pilotoinnin seuranta


asiakaspalvelu2014
Hankenumero

VM090:00/2014

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto- osasto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Asettamispäivä

Mon Sep 01 00:00:00 EEST 2014

Toimikausi/aikataulu

Wed Sep 03 00:00:00 EEST 2014 - Thu Dec 31 00:00:00 EET 2015

Yhteyshenkilö

ylitarkastaja Jaana Salmi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Työryhmän tehtävänä on
1. ohjata pilottien toiminnan yleistä suunnittelua ja kehittämistä,
2. seurata ja arvioida kokemuksia yhteisen asiakaspalvelun oikeudellista jatkovalmistelua varten yhteisen asiakaspalvelun lakisääteisestä toteuttamistavasta, lakisääteisesti ja sopimusperusteisesti osallistuvista valtion viranomaisista ja kunnista ja niiden palveluista sekä asiointipisteverkon laajuudesta,
3. seurata ja arvioida kokemuksia yhteisen asiakaspalvelun toiminnallista ja taloudellista jatkovalmistelua varten sen toimintamallista, palveluprosesseista ja niiden toiminnasta, kysynnän suuntautumisesta, rahoitusjärjestelmän toimivuudesta sekä yhteisen asiakaspalvelun vaikutuksista asiakkaisiin ja eri toimijoiden toimintaan,
4. ottaa kantaa pilotointityöryhmässä käsiteltäviin periaatteellisiin ja laajakantoisiin kysymyksiin
5. antaa tarpeelliseksi katsomiaan toimeksiantoja pilotointityöryhmälle sekä
6. suorittaa muut pilotointiin liittyvät valtiovarainministeriön määräämät tehtävät.

Tavoitteet

Työryhmän tavoitteena on ohjata ja seurata pilotointia sekä pilotoinnin kokemuksien dokumentointia ja kokoamista.

Tausta

Valtiovarainministeriö asetti 12.1.2012 koko julkisen hallinnon kattavan asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014 -hanke). Hankkeen toimikausi oli 15.1.2012 – 31.5.2013. Hanke ehdotti loppuraportissaan (Asiakaspalvelu2014 – Yhdessä palvelut lähelle, valtiovarainministeriön julkaisuja 14/2013) uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan kunnat vastaavat julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä.

Joulukuussa 2013 valtiovarainministeriö asetti työryhmän julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelua varten toimikaudelle 15.12.2013–30.6.2014. Jatkovalmistelutyöryhmä antoi loppuraporttinsa 10.6.2014 ja ehdotti, että yhteistä asiakaspalvelua koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2015, kun yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnista on ensin saatu kokemuksia. Lain julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa.

Yhteistä asiakaspalvelua pilotoidaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti syksystä 2014 alkaen viidessä kunnassa (Oulu, Mikkeli, Saarijärvi, Parainen ja Pelkosenniemi). Jatkovalmistelutyöryhmä ehdotti myös, että aiemmin toimineen pilotointityöryhmän toimikautta jatketaan ja että pilotoinnille asetetaan lisäksi ohjaus- ja seurantaryhmä.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi 28.5.2014 yhteisen asiakaspalvelun pilotointia laaditun pilotointisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi ministerityöryhmä puolsi työryhmän ehdotusta hallituksen esityksen antamisen aikataulusta ja tarvittavan rahoituksen myöntämistä pilotointiin ja yhteisen asiakaspalvelun järjestelmien kehittämiseen vuodelle 2015.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Puheenjohtaja
Tarja Hyvönen, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto

Jäsenet ja varajäsenet
Ilkka Turunen, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto
Kristiina Luukkonen, tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto
Panu Pykönen, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö, vero-osasto
(Henna Ritari, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö, vero-osasto)
Sanna Heikinheimo, poliisijohtaja, sisäministeriö, poliisiosasto
(Johanna Kari, neuvotteleva virkamies, sisäministeriö, poliisiosasto)
Mikko Kuoppala, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
(Marja-Riitta Pihlman, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö)
Heli Lähteenmäki, ylijohtaja, Verohallinto
(Asko Pajunen, suunnittelupäällikkö, Verohallinto)
Minna Gråsten, lupahallintopäällikkö, Poliisihallitus
(Leena Hokkanen, ylitarkastaja, Poliisihallitus)
Merja Koponen, yksikön päällikkö, Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Tanja Rantanen, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto
(Heikki Lunnas, tietoyhteiskunta-asiain päällikkö, Suomen Kuntaliitto)
Antti Hakala, osastopäällikkö, Kansaneläkelaitos
(Pirkko Kilpeläinen, suunnittelupäällikkö, Kansaneläkelaitos)

Sihteeri
Jaana Salmi, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Hallinto. Johtaminen. Henkilöstö

Asiasanat

Hallinnon kehittäminen, Julkiset palvelut

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Paula Risikko, Marko Puttonen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hyvönen Tarja hallitusneuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Turunen Ilkka hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Luukkonen Kristiina tietohallintoneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Pykönen Panu hallitusneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Ritari Henna ylitarkastaja valtiovarainministeriö Varajäsen
Pihlman Marja-Riitta teollisuusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Varajäsen
Lähteenmäki Heli ylijohtaja Verohallinto Jäsen
Pajunen Asko suunnittelupäällikkö Verohallinto Varajäsen
Gråsten Minna lupahallintopäällikkö Poliisihallitus Jäsen
Hokkanen Leena ylitarkastaja Poliisihallitus Varajäsen
Koponen Merja yksikön päällikkö Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Jäsen
Rantanen Tanja kehityspäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Lunnas Heikki tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Suomen Kuntaliitto Varajäsen
Hakala Antti osastopäällikkö Kansaneläkelaitos Jäsen
Kilpeläinen Pirkko suunnittelupäällikkö Kansaneläkelaitos Varajäsen
Salmi Jaana ylitarkastaja valtiovarainministeriö Sihteeri
Kuoppala Mikko neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Heikinheimo Sanna poliisijohtaja sisäministeriö Jäsen
Kari Johanna neuvotteleva virkamies sisäasiainministeriö Varajäsen
Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkisto luovutettu, PVM

Wed Feb 10 00:00:00 EET 2016

Arkistotiedot

10.2.2016 Hanke arkistoitu sähköisesti valtiovarainministeriön asianhallintajärjestelmä Mahtilla.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

14 asiakirjaa


 1. Muistio; Yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelu

  Thu Sep 10 00:00:00 EEST 2015  Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmä
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/245550/MUISTIO_20151119131501_245550.PDF


 2. Verohallinnon eriävä mielipide jatkovalmistelua koskevaan muistioon

  Thu Sep 10 00:00:00 EEST 2015  Verohallinto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/245551/MUISTIO_20151119131501_245551.PDF


 3. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmän asettamispäätös

  Tue Sep 02 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/227308/ASETTAMISPAATOS_20140903121502_227308.PDF


 4. Pyyntö valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnolle uuden jäsenen nimeämisestä ja JulkICT-toiminnon uusi esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Wed Aug 27 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/226874/KIRJE_20140828101500_226874.HTML


 5. Työ- ja elinkeinoministeriön esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Fri Aug 22 00:00:00 EEST 2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/226732/KIRJE_20140827071502_226732.HTML


 6. Verohallinnon esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Thu Aug 21 00:00:00 EEST 2014  Verohallinto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/226178/KIRJE_20140821101504_226178.HTML


 7. Poliisihallituksen esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Thu Aug 21 00:00:00 EEST 2014  Poliisihallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/226358/KIRJE_20140823021505_226358.PDF


 8. Sisäministeriön poliisiosaston esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Thu Aug 21 00:00:00 EEST 2014  Sisäministeriön poliisiosasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/226750/KIRJE_20140827081501_226750.PDF


 9. Kelan esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Mon Aug 18 00:00:00 EEST 2014  Kela
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/225786/KIRJE_20140818101501_225786.HTML


 10. Suomen Kuntaliiton esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Mon Aug 18 00:00:00 EEST 2014  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/226176/KIRJE_20140821101503_226176.PDF


 11. Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Fri Aug 15 00:00:00 EEST 2014  Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/225784/KIRJE_20140818101500_225784.PDF


 12. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmän jäsenten nimeämispyyntö

  Thu Aug 14 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/225582/KIRJE_20140814131501_225582.PDF


 13. Valtiovarainministeriön vero-osaston esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Thu Aug 14 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö / Vero-osasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/225777/KIRJE_20140818091500_225777.HTM


 14. Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-toiminnon esitys julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi

  Thu Aug 14 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö / Julkisen hallinnon ICT-toiminto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20477/225778/KIRJE_20140818091501_225778.HTM

Ei julkaisuja