Asiakaspalvelu2014-hanke


Hanke on päättynyt 31.12.2015 eikä näitä sivuja päivitetä enää

 

Valtiovarainministeriön tammikuussa 2012 asettaman julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014 -hankkeen) tavoitteena oli, että asiakkaat saavat julkisen hallinnon asiakaspalvelut yhteisistä Asiointipisteistä koko maassa yhdenvertaisesti ja kohtuuetäisyydellä asuinpaikastaan. Palvelut voidaan tuottaa näin myös tehokkaasti ja taloudellisesti. Hankkeen taustalla olivat pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman yhteispalvelun kehittämistä koskevat linjaukset. Tarkoituksena oli luoda Suomeen kattava lakisääteisten yhteisten asiointipisteiden verkosto.

Hankkeessa kehitettyä yhteistä asiakaspalvelun mallia on kokeiltu syksystä 2014 alkaen Oulun Kiimingissä, Mikkelissä, Saarijärvellä, Paraisilla ja Pelkosenniemellä. Huhtikuun lopussa 2015 päättyneen pilotointijakson aikana näillä paikkakunnilla testattiin ja kehitettiin muun muassa yhteisen asiakaspalvelun toiminta- ja rahoitusmallia, toimitiloja sekä käyttöön tuloevia laitteita ja järjestelmiä. Pilottipisteet jatkavat edelleen toimintaansa pilotointivaiheen jälkeen perustuen viiden vuoden yhteispalvelusopimuksiin.

Pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportti liitteineen
Asiakkaat tyytyväisiä Asiointipisteisiin |Tiedote 25.6.2015

Pilotoinnin jälkeen yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmä päätyi syksyllä 2015 ehdottamaan, että Asiakaspalvelu2014 -hankkeessa valmisteltua lakia julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta ei viedä eteenpäin. Työryhmä ehdotti sen sijaan, että yhteistä asiakaspalvelua kehitetään edelleen sopimusperusteisuuden pohjalta siten, että jatkokehittämisessä hyödynnetään Asiakaspalvelu2014 -hankkeessa ja sen pilotoinnissä hyväksi koetuja asioita. 

Yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä vuosina 2012-2015 ja Asiakaspalvelu2014-hankeen ehdotuksista kerrotaan tarkemmin alla olevassa yhteenvetoraportissa sekä hankkeen ja sen jatkovalmisteluvaiheen yhteydessä julkaistuissa raporteissa:

Asiakaspalvelu 2014 - yhdessä palvelut lähelle, loppuraportti
Yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän loppuraportti (VM 20/2014)
Loppuraportin liite 2: pilotointisuunnitelma
Muistio: Yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelu
Verohallinnon eriävä mielipide jatkovalmistelua koskevaan muistioon
Yhteenveto yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä 2012-2015 (2016)

Työryhmän ehdotuksen mukaisesti nykyistä yhteispalvelulakia ollaan uudistamassa valtiovarainministeriössä. Yhteispalvelulain uudistamisesta voit lukea lisää yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen -sivulta.

Lisätietoja

Kehittämisjohtaja
Marko Puttonen
puh. 02955 30271