asiakaspalvelu2014


asiakaspalvelu2014
Hankenumero

VM115:02/2013

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto- osasto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Asettamispäivä

Tue Jan 14 00:00:00 EET 2014

Toimikausi/aikataulu

Wed Jan 15 00:00:00 EET 2014 - Thu Dec 31 00:00:00 EET 2015

Yhteyshenkilö

Lehto Miira, ylitarkastaja, p. 02955 30385, etunimi.sukunimi@vm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Työryhmän tehtävänä on

1. valmistella esitys pilotointisuunnitelmasta 18.2.2014 mennessä
2. valmistella Asiakaspalvelu2014 -toimintamallin pilotointi yhdessä valittujen pilottikuntien kanssa niin, että pilottipisteet voidaan avata asiakkaille viimeistään syksyllä 2014,
3. suunnitella ja käynnistää pilotointia tukeva markkinointiviestintä,
4. suunnitella pilotoinnin yhtenäinen raportointi siten, että tulokset ovat hyödynnettävissä varsinaisten asiakaspalvelupisteiden rakentamisessa,
5. laatia pilotoinnin yhteydessä toimitilakonsepti yhteisille asiakaspalvelu-pisteille,
6. laatia asiakaspalvelujärjestelmän vaatimusmäärittely ja sen hallinta- ja palvelumalli sekä käynnistää julkaisujärjestelmän vaatimusmäärittely ja
7. käynnistää ohjeistuksen valmistelu asiakaspalvelupisteille niiden vastuulla olevien laitteistojen hankinnoille, jotka koskevat palveluneuvojien työasemia, asiakaspäätteitä ja etäpalvelulaitteita sekä niihin liittyviä tietoliikenneyhteyksiä, käyttöpalveluita ja sovellustukea.

Valmistelun perustana ovat julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen ja sen toimintamallityöryhmän loppuraportit, niistä saatu lausuntopalaute sekä julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän ja hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän linjaukset.

Valtiovarainministeriö on täydentänyt pilotointiryhmän tehtäviä ja jatkanut sen toimikautta 26.6.2014 tehdyllä muutospäätöksellä (kts. tarkemmin Asiakirjat-välilehdeltä).

Tavoitteet

Työryhmän tavoitteena on valmistella julkisen hallinnon yhteisen asia-kaspalvelun pilotointi.

Tausta

Valtiovarainministeriö asetti 12.1.2012 koko julkisen hallinnon kattavan asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014 -hanke). Hankkeen toimikausi oli 15.1.2012 – 31.5.2013. Hanke ehdottaa loppu-raportissaan (Asiakaspalvelu2014 – Yhdessä palvelut lähelle, valtiova-rainministeriön julkaisuja 14/2013) uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan kunnat vastaavat julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä.

Hankkeen loppuraportti ja siihen sisältynyt luonnos hallituksen esityk-seksi yhteistä asiakaspalvelua koskevaksi lainsäädännöksi oli laajalla lausuntokierroksella, joka päättyi 13.9.2013. Lausuntoja saatiin yhteensä 297.

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän julkisen hallinnon yhtei-sen asiakaspalvelun jatkovalmistelua varten toimikaudelle 15.12.2013–30.6.2014.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallis-tujansa matkakulut. Muut kulut maksetaan momentilta 28.01.01.Erillisten asiantuntijakuulemisten ja erillisselvityksien kulut maksetaan momentilta 28.40.03.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Puheenjohtaja
Marko Puttonen, kehittämisjohtaja, valtiovarainministeriö, kunta- ja alue-hallinto-osasto

Jäsenet ja varajäsenet
Teemu Eriksson, finanssineuvos, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehal-linto-osasto
Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto
Johanna Kari, neuvotteleva virkamies, sisäministeriö, poliisiosasto
Juha Karila, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö
(Olli Vihanta, projektipäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö)
Minna Rotko, palvelujohtaja, Verohallinto
(Niko Rautio, henkilöstöpäällikkö, Verohallinto)
Sirpa Mäkelä, ylitarkastaja, Poliisihallitus
(Leena Hokkanen, ylitarkastaja, Poliisihallitus)
Tanja Rantanen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
(Heikki Lunnas, tietoyhteiskunta-asiain päällikkö, Suomen Kuntaliitto)
Mari Pirinen, erikoissuunnittelija, Kansaneläkelaitos
(Soili Orre, suunnittelupäällikkö, Kansaneläkelaitos)
Jouni Nieminen, kehittämispäällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, toiminnan kehittämisyksikkö
(Eija Burke-Hildén, yksikön päällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto)
Pekka Kortelainen, ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraat-tien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
(Pirkko Anttila, maistraatin päällikkö, Itä-Suomen maistraatti)

Pysyvät asiantuntijat
Leni Haavisto, asiantuntija, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto
Mikko Saarinen, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto
Jaana Salmi, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto
Eelis Laine, hankepäällikkö, valtiovarainministeriö, Etäpalveluprojekti

Sihteeri
Miira Lehto, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto


Työryhmää täydennetään pilottikuntien ja Valtiokonttorin (Kansalaispalve-lut) edustajilla sekä valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolta nimettävällä toisella sihteerillä.

Työryhmä voi perustaa alatyöryhmiä, nimetä pysyviä asiantuntijoita ja kuulla asiantuntijoita sekä teettää selvityksiä ja käyttää ulkopuolista asian-tuntemusta.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Hallinto. Johtaminen. Henkilöstö

Asiasanat

Hallinnon kehittäminen, Julkiset palvelut, Kunnat, Tietoliikenne, Tietotekniikka

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Tarja Hyvönen, Ilkka Turunen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Puttonen Marko kehittämisjohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Eriksson Teemu finanssineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Talkkari Heikki neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Karila Juha ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Nieminen Jouni kehittämispäällikkö Etelä-Suomen aluehalllintovirasto Jäsen
Kortelainen Pekka ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Jäsen
Haavisto Leni asiantuntija valtiovarainministeriö Asiantuntija
Saarinen Mikko ylitarkastaja valtiovarainministeriö Asiantuntija
Salmi Jaana ylitarkastaja valtiovarainministeriö Asiantuntija
Laine Eelis henkepäällikkö vatiovarainministeriö Asiantuntija
Lehto Miira ylitarkastaja valtiovarainministeriö Sihteeri
Korkeala Hannu apulaisjohtaja Valtiokonttori / Valtion IT-palvelukeskus Jäsen
Rekilä-Similä Minna palvelupäällikkö Oulun kaupunki Jäsen
Mäkinen Pirjo kehittämispäällikkö Oulun kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Vihanta Olli projektipäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Lunnas Heikki tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Suomen Kuntaliitto Henkilökohtainen varajäsen
Anttila Pirkko maistraatin päällikkö Itä-Suomen maistraatti Henkilökohtainen varajäsen
Autiosalo Satu hallinto- ja henkilöstöjohtaja Saarijärven kaupunki Jäsen
Ratinen Kirsti hallintosihteeri Saarijärven kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Hänninen Heli asiakaspalvelupäällikkö Mikkelin kaupunki Jäsen
Itänen Anne-Maarit tiedotuspäällikkö Paraisten kaupunki Jäsen
Blomberg Teresia hankekoordinaattori Paraisten kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Engdahl Lotta projektiasiantuntija valtiovarainministeriö Sihteeri
Orre Soili erikoissuunnittelija Kansaneläkelaitos Henkilökohtainen varajäsen
Pirinen Mari erikoissuunnittelija Kansaneläkelaitos Jäsen
Orre Soili erikoissuunnittelija Kansaneläkelaitos Jäsen
Rossi Jarmo projektipäällikkö Oulun kaupunki Jäsen
Tamminen Anna-Marja ASPA2014-projektipäällikkö Saarijärven kaupunki Jäsen
Liikanen Ari hallintojohtaja Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen varajäsen
Forsberg Harri ASPA2014-projektipäällikkö Mikkelin kaupunki Jäsen
Tervo Jari projektikoordinaattori Pelkosenniemen kunta Jäsen
Hokkanen Leena ylitarkastaja Poliisihallitus Henkilökohtainen varajäsen
Mäkelä Sirpa ylitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Hokkanen Leena ylitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Mäkelä Sirpa ylitarkastaja Poliisihallitus Henkilökohtainen varajäsen
Rautio Niko henkilöstöpäällikkö Verohallinto Henkilökohtainen varajäsen
Rotko Minna palvelujohtaja Verohallinto Jäsen
Rautio Niko henkilöstöpäällikkö Verohallinto Jäsen
Korvola Pirjo viestintäpäällikkö Verohallinto Henkilökohtainen varajäsen
Hänninen Joonas kunnansihteeri Pelkosenniemen kunta Henkilökohtainen varajäsen
Pääkkö Mervi kunnansihteeri Pelkosenniemen kunta Henkilökohtainen varajäsen
Parkkinen Erkki kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta Jäsen
Severinkangas Pertti kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta Jäsen
Koskela Jaana kunnansihteeri Pelkosenniemen kunta Henkilökohtainen varajäsen
Rantanen Tanja kehityspäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Burke-Hildén Eija kehittämispäällikkö Etelä-Suomen aluehallintovirasto Henkilökohtainen varajäsen
Siurua Maria tietoyksikön päällikkö Etelä-Suomen aluehallintovirasto Henkilökohtainen varajäsen
Kari Johanna neuvotteleva virkamies sisäasiainministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkisto luovutettu, PVM

Fri Feb 12 00:00:00 EET 2016

Arkistotiedot

23.2.2016 Hanke arkistoitu sähköisesti valtiovarainministeriön asianhallintajärjestelmä Mahtilla.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

66 asiakirjaa


 1. Jäsenmuutospäätös

  Tue Apr 28 00:00:00 EEST 2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/238425/PAATOS_20150428131501_238425.PDF


 2. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmä jäsenmuutospäätös

  Thu Jan 29 00:00:00 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/235126/KIRJE_20150202081502_235126.PDF


 3. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmän jäsenmuutospäätös

  Thu Nov 13 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/231768/PAATOS_20141117131500_231768.PDF


 4. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmän jäsenmuutospäätös

  Mon Sep 29 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/228383/PAATOS_20140929111500_228383.PDF


 5. Tiedote 143/2014; Asiointipisteistä keskeiset julkisen hallinnon palvelut yhdellä käynnillä / Viktigaste offentliga tjänsterna vid servicepunkten under ett besök

  Mon Sep 22 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmän jäsenmuutospäätös

  Thu Aug 21 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/226379/PAATOS_20140825051503_226379.PDF


 7. Poliisihallituksen jäsenen vaihtaminen julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointiryhmään

  Mon Aug 18 00:00:00 EEST 2014  Poliisihallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/225874/KIRJE_20140819071502_225874.PDF


 8. Liite 4: Asettamispäätös (Yhteisen asiakaspalvelun palveluneuvojien osaamisen kehittämistyöryhmä)

  Tue Jul 01 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224093/POYTAKIRJA_20140701071500_224093.DOC


 9. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmän toimikauden ja tehtävien muutospäätös

  Thu Jun 26 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/223768/PAATOS_20140626101501_223768.PDF


 10. Liite 1: Edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnos (pöytäkirja 5/2014, 5.6.2014)

  Thu Jun 05 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224118/POYTAKIRJA_20140701081501_224118.DOC


 11. Pöytäkirja 5/2014, Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmä

  Thu Jun 05 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224136/POYTAKIRJA_20140701081505_224136.DOC


 12. Pöytäkirja 5/2014, Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatko... pilotointityöryhmä

  Thu Jun 05 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224137/POYTAKIRJA_20140701081506_224137.DOC


 13. Pöytäkirja 4/2014, Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmä

  Wed May 21 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224117/POYTAKIRJA_20140701081501_224117.DOC


 14. Liite 5: Pilottivaiheen sisäisen sitouttamisen ja pilottien ulkoisen markkinointiviestinnän suunnitelma

  Wed May 21 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224147/POYTAKIRJA_20140701091500_224147.PDF


 15. Liite 4: Sopimus yhteispalvelusta, luonnos

  Wed May 14 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224140/POYTAKIRJA_20140701081506_224140.DOCX


 16. Liite 6: Palveluneuvojien koulutuskalenteri, luonnos

  Tue May 13 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224120/POYTAKIRJA_20140701081502_224120.DOCX


 17. Liite 3: Kunnan hankkimat ja ylläpitämät ICT-järjestelmät ja laitteistot

  Fri May 09 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224119/POYTAKIRJA_20140701081502_224119.DOC


 18. Liite 2: Pilotoinnin seuranta (Aspa 2014 toimintamallin tarkemmat pilotointiohjeet)

  Fri May 09 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224139/POYTAKIRJA_20140701081506_224139.DOC


 19. Liite 1: Edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnos (pöytäkirja 4/2014, 23.4.2014)

  Wed Apr 23 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224138/POYTAKIRJA_20140701081506_224138.DOC


 20. Liite 3a: Aspa2014 palveluneuvojien koulutussuunnitelma, pilotti 2014

  Wed Apr 16 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224129/POYTAKIRJA_20140701081503_224129.PDF


 21. Liite 3b: Palveluneuvojan osaamisvaatimukset

  Wed Apr 16 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224130/POYTAKIRJA_20140701081503_224130.PDF


 22. Liite 3c: Yhteisen asiakaspalvleun palveluneuvojien koulutuksen sisältö- ja toteutusehdotus

  Wed Apr 16 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224131/POYTAKIRJA_20140701081504_224131.PDF


 23. Liite 4: Luonnos laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta - kielellisten oikeuksien turvaaminen

  Wed Apr 16 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224132/POYTAKIRJA_20140701081504_224132.DOCX


 24. Liite 5b: Pilotoinnin valmisteluaikataulu 2014

  Tue Apr 15 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224134/POYTAKIRJA_20140701081505_224134.PPT


 25. Pöytäkirja 3/2014, Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmä

  Mon Apr 14 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224122/POYTAKIRJA_20140701081502_224122.DOC


 26. Liite 1: Edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnos (pöytäkirja 3/2014, 14.4.2014)

  Mon Apr 14 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224126/POYTAKIRJA_20140701081502_224126.DOC


 27. Liite 6: Loppukevään pilotointityöryhmän kokouksissa käsiteltävät asiat

  Thu Apr 10 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224135/POYTAKIRJA_20140701081505_224135.DOCX


 28. Liite 5a: Pilotoinnin seuranta (Aspa2014 toimintamallin ja toimintaympäristön pilotointi)

  Tue Apr 08 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224133/POYTAKIRJA_20140701081504_224133.PPT


 29. Liite 3: Palvelutietovaranto (suunnitelma julkisten palvelujen tietojen kansalliseksi resurssiksi)

  Tue Mar 25 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224124/POYTAKIRJA_20140701081502_224124.PPTX


 30. Pöytäkirja 2/2014, Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmä

  Wed Mar 19 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224098/POYTAKIRJA_20140701071502_224098.DOC


 31. Liite 1: Edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnos (Pöytäkirja 2/2014, 19.3.2014)

  Wed Mar 19 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224116/POYTAKIRJA_20140701081501_224116.DOC


 32. Liite 2: Asiakaspalvelu2014 asiakaspalvelujärjestelmän tiivistetty kuvaus

  Wed Mar 19 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224123/POYTAKIRJA_20140701081502_224123.PPT


 33. Tiedote 35/2014; Yhteiset palvelupisteet turvaavat asiakaspalvelun saatavuuden / Gemensamma serviceställen säkerställer tillgången till kundservice

  Wed Mar 05 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 34. Liite 6: Asettamispäätösluonnos, Julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden julkaisujärjestelmä

  Mon Feb 24 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224121/POYTAKIRJA_20140701081502_224121.DOCX


 35. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmän täydentäminen

  Thu Feb 20 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/215766/PAATOS_20140224131501_215766.PDF


 36. Liite 2: Asettamispäätöksen täydentäminen, pilotointiryhmä

  Thu Feb 20 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224100/POYTAKIRJA_20140701071502_224100.PDF


 37. Liite 5: Yhteisessä asiakaspalvelussa tarjottavat kuntien palvelut

  Thu Feb 20 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224103/POYTAKIRJA_20140701071503_224103.DOCX


 38. Pöytäkirja 1/2014, Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmä

  Tue Feb 18 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224073/POYTAKIRJA_20140701061500_224073.DOC


 39. Liite 1: Edellisen kokouksen pöytäkirja (pöytäkirja 1/2014, 18.2.2014)

  Tue Feb 18 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224099/POYTAKIRJA_20140701071502_224099.DOC


 40. Mikkelin kaupungin pk-ote osallistumisesta Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointiin

  Thu Feb 13 00:00:00 EET 2014  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/215352/KIRJE_20140214081501_215352.PDF


 41. Mikkelin kaupungin pk-ote osallistumisesta Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointiin; liite pilotointisuunnitelma

  Thu Feb 13 00:00:00 EET 2014  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/215353/KIRJE_20140214081502_215353.PDF


 42. Oulun kaupungin varajäsenen nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Mon Feb 10 00:00:00 EET 2014  Oulun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/215126/KIRJE_20140211081501_215126.PDF


 43. Paraisten kaupungin pk-ote osallistumisesta Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointiin

  Mon Feb 10 00:00:00 EET 2014  Paraisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/215584/KIRJE_20140219081502_215584.PDF


 44. Liite 4: Muistio (Yhteisen asiakaspalvelun pilotointipisteissä tarjottavat valtion palvelut)

  Tue Feb 04 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224102/POYTAKIRJA_20140701071503_224102.DOCX


 45. Liite 2: Tilannekatsaus (Aspa2014 toimintamallin tarkemmat pilotointiohjeet)

  Wed Jan 29 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224128/POYTAKIRJA_20140701081503_224128.DOC


 46. Liite 3: Valmisteluorganisaatio (pilotointiryhmä)

  Tue Jan 28 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224085/POYTAKIRJA_20140701061502_224085.PPT


 47. Valtiokonttorin edustajan nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmään

  Tue Jan 21 00:00:00 EET 2014  Valtiokonttori
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/213888/KIRJE_20140122071502_213888.HTM


 48. Liite 7: Palvelukortti

  Tue Jan 21 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224097/POYTAKIRJA_20140701071502_224097.DOCX


 49. Liite 3: palvelukortti

  Tue Jan 21 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224101/POYTAKIRJA_20140701071502_224101.DOCX


 50. Liite 5: Pilotointisuunnitelma (Asiakaspalvelu2014 toimintamalli ja toimintaympäristö)

  Mon Jan 20 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224094/POYTAKIRJA_20140701071500_224094.PPT


 51. Liite 6: Aspa2014 toimintamallin pilotointiohjeet

  Mon Jan 20 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224096/POYTAKIRJA_20140701071501_224096.DOC


 52. Oulun kaupungin jäsenen nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Thu Jan 16 00:00:00 EET 2014  Oulun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/213714/KIRJE_20140120071501_213714.PDF


 53. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän pilotointityöryhmän asettamispäätös

  Tue Jan 14 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/213529/ASETTAMISPAATOS_20140116091459_213529.PDF


 54. Liite 2: Asettamispäätös (Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi)

  Tue Jan 14 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224074/POYTAKIRJA_20140701061501_224074.PDF


 55. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Thu Jan 09 00:00:00 EET 2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/213258/KIRJE_20140109091500_213258.HTML


 56. Valtiovarainministeriön/JulkICT -toiminnon jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Wed Jan 08 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö/JulkICT -toiminto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/213252/KIRJE_20140109081502_213252.HTML


 57. Poliisihallituksen jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Fri Jan 03 00:00:00 EET 2014  Poliisihallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/213176/KIRJE_20140103121501_213176.PDF


 58. Verohallinnon jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Mon Dec 23 00:00:00 EET 2013  Verohallinto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/213050/KIRJE_20131230071500_213050.PDF


 59. Itä-Suomen aluehallintoviraston jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Mon Dec 23 00:00:00 EET 2013  Itä-Suomen aluehallintovirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/213054/KIRJE_20131230081458_213054.PDF


 60. Suomen Kuntaliiton jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Fri Dec 20 00:00:00 EET 2013  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/212913/KIRJE_20131220081501_212913.PDF


 61. KELAn jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Fri Dec 20 00:00:00 EET 2013  KELA
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/212949/KIRJE_20131220121503_212949.HTML


 62. Lisäys; Jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Thu Dec 19 00:00:00 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/212869/KIRJE_20131219124028_212869.html


 63. Etelä-Suomen aluehallintoviraston jäsenten nimeäminen Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Thu Dec 19 00:00:00 EET 2013  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/212903/KIRJE_20131220071503_212903.HTML


 64. Jäsenten nimeämispyyntö Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään

  Wed Dec 18 00:00:00 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/212836/KIRJE_20131218141503_212836.PDF


 65. Jäsenten nimeämispyyntö Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmisteluhankkeen pilotointityöryhmään; liite: asettamispäätösluonnos

  Wed Dec 18 00:00:00 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/212848/KIRJE_20131219091502_212848.PDF


 66. Liite 1: Asettamispäätös (Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu)

  Fri Dec 13 00:00:00 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/224083/POYTAKIRJA_20140701061502_224083.PDF

 1. Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportin liite 6: Ulkoisen arvioinnin loppuraportti

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/404453/JULKAISU_20151119121505_404453.PDF

 2. Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportin liite 5: Osaamisen kehittämisen seurantaraportti

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/404454/JULKAISU_20151119121505_404454.PDF

 3. Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportin liite 3: Ohje

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/404455/JULKAISU_20151119121504_404455.PDF

 4. Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportin liite 2: Koulutussuunnitelma

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/404456/JULKAISU_20151119121502_404456.PDF

 5. Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportti

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/404452/JULKAISU_20151119121501_404452.PDF

 6. Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportin liite 4: Asiakaskyselyn loppuraportti

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/404457/JULKAISU_20151119121501_404457.PDF

 7. Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportin liite 1: Toimitilakonsepti

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/19927/404458/JULKAISU_20151119121501_404458.PDF