Asiantuntijatuki

Kunnille ja valtion virastoille ja laitoksille tarjottavalla asiantuntijatuella edistetään kansallisia digitalisaatiotavoitteita ja vastataan kuntien ja virastojen esittämiin digitalisaation edistämisen haasteisiin. Digiohjelma toteuttaa asiantuntijatukea yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Mitä asiantuntijatuella tarkoitetaan?

Asiantuntijatuki on asiantuntijapooli, josta kunnat ja virastot voivat hakemuksesta ja tuen saamisen kriteerit täyttäessään saada maksutta käyttöönsä asiantuntijaosaamista määräajaksi vuosina 2021 ja 2022. Pilottihaku ja -projektit toteutetaan 2021. Pilottivaiheesta saatujen kokemusten ja tulosten pohjalta valtiovarainministeriö päättää toiminnan mahdollisesta jatkosta vuonna 2022.

Tukea halutaan kohdentaa erityisesti niille toimijoille, jotka ovat tunnistaneet muutostarpeen, johon kohdistuu selkeä digiosaamisen tarve. Tukea ei myönnetä uusien palvelujen tekniseen toteuttamiseen tai integraatioiden ja rajapintojen rakentamiseen.

Asiantuntijatuen tavoitteet

  • Toteuttaa hallitusohjelmatavoitetta tuoda julkiset palvelut kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä.
  • Kehittää henkilöasiakkaille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattua palvelutarjontaa.
  • Auttaa viranomaisia tunnistamaan digitalisaation erilaiset mahdollisuudet ja hyödyt asiakastarpeisiin vastaamisessa ja palvelutarjonnan kehittämisessä.
  • Kehittää olemassa olevien tai kehitteillä olevien digipalvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä paremmaksi.

 Asiantuntijatuen toteutus

 

 

Lisätietoja

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208  


Heli Hänninen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530255