Asiantuntijatuki

Kunnille sekä valtion virastoille ja laitoksille tarjottavalla asiantuntijatuella edistetään kansallisia digitalisaatiotavoitteita ja vastataan kuntien ja virastojen esittämiin digitalisaation edistämisen haasteisiin. Asiantuntijatuen tavoitteena on parantaa nykyisten tai kehitteillä olevien digitaalisten palvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Asiantuntijatuki on asiantuntijapooli, josta kunnat ja virastot voivat saada maksutta käyttöönsä asiantuntijaosaamista. Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi palvelumuotoilijoita, muutosjohtamisen asiantuntijoita tai käytettävyysosaajia.

Asiantuntijatukea on voinut hakea hakemuksella vuosina 2021 ja 2022. Asiantuntijatukea toteutetaan haasteprojekteina ja vuonna 2022 myös kuntien DigiTiekartta -työnä. 

Asiantuntijatukea rahoitetaan valtiovarainministeriön Digiohjelmasta. Valtiovarainministeriö yhteiskehittää asiantuntijatukea Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Kuntien DigiTiekartta-työssä on lisäksi mukana myös Kuntaliitto.

Asiantuntijatuen toteutus

Haasteprojektit

Vuonna 2021 toteutetussa asiantuntijatuen pilotoinnissa ja neljässä haasteprojektissa testattiin, mikä olisi paras yhteinen toimintatapa asiantuntijatuen tarjoamiseksi kunnille ja virastoille. Pilottivaiheesta saatujen hyvien kokemusten ja tulosten pohjalta valtiovarainministeriö päätti toiminnan jatkosta tammikuussa 2022.

Tukea on haluttu kohdentaa erityisesti pienille toimijoille, jotka ovat tunnistaneet muutostarpeen, johon kohdistuu selkeä digiosaamisen tarve.

DVV järjestää kesän ja syksyn 2022 aikana maksuttoman Asiantuntijatuen aamukahvit -webinaarisarjan. Aamukahveilla kuullaan ihmiskeskeisten julkisten digipalvelujen kehittämisestä sekä kokemuksia ja oppeja meneillään olevista haasteprojekteista.

Lisätietoa aamukahvitilaisuuksista

Asiantuntijatuen haasteprojektien teemat 2022:

  1. Asiakkaat – sujuvat palvelut ja yhteistyö: Ymmärretään asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet. Kehitetään toimivia palveluita ja yhteistyön muotoja kuntien, hyvinvointialueiden, valtion ja muiden toimijoiden välillä.
  2. Organisaatiot ja verkostot – muutoksen käynnistäminen. Ymmärretään ongelmien juurisyyt, tunnistetaan muutoksen tarve ja luodaan suunnitelma sen käynnistämiseksi. Kehitetään prosesseja, uusia tapoja ja toimintamalleja.
  3. Ratkaisut – kansallisten yhteisten palvelujen hyödyntäminen. Ymmärretään mahdollisuuksia ja kipupisteitä palveluiden kehittämisessä. Hyödynnetään yhteisiä ratkaisuja, huomioidaan erityisesti Suomi.fi-laatutyökalut, Suomi.fi-viestit ja Suomi.fi-valtuudet.

Asiantuntijatuen projektien eteneminen

Asiantuntijatuki DVV:n verkkosivuilla

Kuntien DigiTiekartta

DigiTiekartalla vahvistetaan kuntien digitalisaation johtamista. Eri kuntien digikyvykkyydet sekä -haasteet vaihtelevat, joten tavoitteena on parantaa ymmärrystä kokonaisuudesta niin kunnissa kuin julkisen hallinnon digitalisaation edistäjien keskuudessa. DigiTiekarttaa toteutetaan yhdessä valtiovarainministeriön, DVV:n ja Kuntaliiton kanssa.

Tiekarttatyön tavoitteena on:

  • konkretisoida Digikompassin sisältö Julkiset palvelut -osa-alueen osalta kuntien näkökulmasta,
  • tunnistaa yhteisiä keskeisiä tehtäviä ja toimenpiteitä, joilla Digikompassin tavoitteet saavutetaan 2030 mennessä sekä miten kansalliset digitalisaatiolinjaukset kytkeytyvät niihin.

Osana tehtävää työtä tunnistetaan ja kootaan myös kuntien tarpeita seuraavaa hallitusohjelmaa varten.

Digikompassin edistymistä voi seurata Digitoimiston hankesivulta

Tulossa

  • Digitiekartta työn avoimuuden tukemiseksi tulee alusta, jossa työn etenemistä voi seurata (linkki alustalle lisätään tälle sivustolle)
  • Asiantuntijatuen päätöstilaisuus järjestetään 15.12.2022 klo 9-12. Linkki ilmoittautumiseen.

Lisätietoja:
 

Kuntien digitiekartan aloitustilaisuus 31.8.2022

Valtiovarainministeriön tiedote 3.6.2022: Viidelle projektille myönnetty digitalisaatiota edistävää asiantuntijatukea

Valtiovarainministeriön tiedote 9.2.2022: Digitalisaatiota edistävä asiantuntijatuki kunnille ja virastoille saa jatkoa

Asiantuntijatuen infotilaisuuden 17.2.2022 materiaalit

Yhteystiedot

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208  


Tanna Rantanen, asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530039