Asiointialusta

YritysDigi-hankkeessa toteutetut palvelulupauskyselyt osoittivat huomattavan osan elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille tarjotuista julkisen hallinnon palveluista olevan vielä ilman digitaalisia toteutuksia tai olevan saatavilla vain tulostettavina pdf-tiedostoina.

Organisaatioiden toimintojen ja palvelujen digitalisointiprojektien investoinneilta edellytetään kustannustehokkuutta. Nämä vaatimukset eivät täyty kun asiointimäärät ovat pieniä ja kun kehittämisen kohteena on koko toiminta- tai prosessiketju.

2021 asiointialustan konsepti

2022 asiointialusta – konseptista vaatimusmäärittelyyn

Kevään 2022 työskentelyn tavoitteena oli tarkentaa konseptikuvausta vaatimuskuvauksiksi, joita organisaatiot voivat hyödyntää osin tai kokonaisuudessaan hankkiessaan asiointialustoja tai vastaavia järjestelmäratkaisuja käyttöönsä.

Yhteystiedot

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208