Asiointialusta

YritysDigi-hankkeessa toteutetut palvelulupauskyselyt osoittivat huomattavan osan elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille tarjotuista julkisen hallinnon palveluista olevan vielä ilman digitaalisia toteutuksia tai olevan saatavilla vain tulostettavina pdf-tiedostoina.

Organisaatioiden toimintojen ja palvelujen digitalisointiprojektien investoinneilta edellytetään kustannustehokkuutta. Nämä vaatimukset eivät täyty kun asiointimäärät ovat pieniä ja kun kehittämisen kohteena on koko toiminta- tai prosessiketju.

Vuoden 2021 alussa valmistunut Asiointialustan konsepti keskittyi asioinnin aloittamisvaiheen toimintojen ja ominaisuuksien kuvaamiseen. 

2021 asiointialustan konsepti

2022 asiointialusta - konseptista vaatimusmäärittelyyn

Kevään 2022 työskentelyn tavoitteena oli tarkentaa konseptikuvausta vaatimuskuvauksiksi, joita organisaatiot voivat hyödyntää osin tai kokonaisuudessaan hankkiessaan asiointialustoja tai vastaavia järjestelmäratkaisuja käyttöönsä.

2022 työpajojen ajankohdat ja niiden tuotosaineistot:

Työpajojen tulosten esittelytilaisuus järjestetään pe 10.6. klo 12-15.

Tervetuloa! (Teams-tilaisuuden linkki

Lisätietoja:

Petteri Ohvo, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530427